A csoport dinamikáját, erejét, tudását, tapasztalatát hasznosító, hatékony változáskezelési és fejlesztési eszköz.

A team coaching és a csoportos coaching az egyik leghatékonyabb változáskezelési és fejlesztési eszköz a csoportos munkavégzés során, amely során a csoport a saját erejét, tudását, tapasztalatát mozgósítja a célok eléréséhez. Ez a meglehetősen összetett, sokoldalú és számtalan módon használható módszer épp úgy alkalmas magánéleti témák feldolgozására, mint a legkomplexebb szakmai projektek megoldására/támogatására.

A folyamatok maximális hatékonyságát az adja, hogy az egyén vagy a csapat aktuális élethelyzetéből, munkakörnyezetéből hozott “élő” témákon, aktuális, futó projekteken dolgozunk. A közös munkához szükséges jelenlét, figyelem és elköteleződés hatására szinte észrevétlenül fejlődnek az egyéni és kollektív képességek, épül a közösségi bizalom, fokozódik az együttműködési hajlandóság, a csapatösszhang. Az elfogadás, empátia, megértés talaján, egymás képességét, erejét, motivációját felhasználva cserélődik és mélyül a tudás egyéni, csoport- és szervezeti szinten egyaránt, miközben újszerű kreatív szakmai irányvonalak, lehetőségek vagy megoldások születnek.

Mi  a különbség a team coaching  és csoportos coaching között?

A team coaching fókuszában egy homogén csapat – pl. egy szervezeti egység vezetői, egy projektcsapat vagy egy divízióban együttesen dolgozó munkatársak – által kitűzött közös cél, téma feldolgozása, megoldása áll.

A csoportos coaching fókuszában egy heterogén csoport – különböző üzleti területek képviselői/vezetői – által hozott egyéni, személyes/szakmai cél, téma, elakadás vár megoldásra, a csoport aktív közreműködése és a coach facilitálása segítségével.

Integratív Team- és csoportos coach képzésünk célja:

 • a csoportos feldolgozási, megoldási folyamatok coaching szemléletű levezetésének elsajátítása
 • a csoport és a folyamat biztonságának megteremtésében, a struktúra és a célok kialakításában és tartásában való jártasság megszerzése
 • a folyamatosan változó csoportdinamikai helyzetek rugalmas, magabiztos kezelésének gyakorlása

A képzés integratív, tehát többféle módszertant sajátítanak el a résztvevők, így adott helyzethez igazítva tudják kiválasztani a megfelelő beavatkozási formát.  A képzés 70%-ban gyakorlatorientált.

Kiknek ajánljuk team-és csoportos coach képzésünket?

 • akik elvégeztek már egy coach képzést és/vagy gyakorló coachok, ugyanakkor a team coachingban még nincs jártasságuk és team coaching folyamat vezetésével szeretnék gazdagítani „coach palettájukat”
 • a GROW Integratív Coach képzésének alapozó vagy haladó szintjén végzett hallgatóknak
 • csoportokkal dolgozó szakembereknek (coach, tréner, facilitátor stb.)

A képzés felépítése

1. modul: Csoportos coaching Action Learning módszertannal

Az Action Learning módszertan fókuszában az egyén személyes elakadása, problémája, témája áll. A csoport tagjai dolgozhatnak ugyanannak a szervezetnek, projektnek a különböző részein, vagy egymástól függetlenül, teljesen különböző szervezetekben, projektekben. Az egyes találkozók során a csapattagok felváltva kerülnek a témagazda vagy problémagazda szerepbe, miközben a többi csapattag mindent megtesz annak érdekében, hogy a témagazda megoldást találjon saját helyzetére és akciótervezéssel hagyja el a folyamatot. Az Action Learning team tagjai együtt és egymástól tanulnak azáltal, hogy valódi problémákon dolgoznak, és a saját tapasztalataikra reflektálnak. Az Action Learning nem más, mint cselekvésen keresztüli tanulás kontrollált környezetben.

A modul témái:

 • Csoportos coaching folyamat szervezése, keretezése
 • “Action learning” módszertan áttekintése, folyamata, eszköztára, alkalmazási területei
 • Csoportdinamikai alapok
 • Egyéni témák csoportos feldolgozása – gyakorlókörök

2. modul: Bevezetés a team coachingba

A team coaching folyamat fókuszában a csapat életében jelentkező „közös” témák feldolgozása áll.

A modul témái:

 • A team coaching fogalma, alkalmazási területei
 • A team coaching folyamata (előkészítés, szerződéskötés; ráhangolás, ismerkedés; teamdiagnosztika; munkafázis; a változtatás támogatása; folyamatzárás)
 • Csoportdinamikai kihívások és megoldások
 • Team coach kompetenciák
 • A résztvevők a képzés zárónapján valós ügyfélhelyzetben gyakorolhatnak, szupervízori támogatás mellett.

Felhasznált módszertanaink: teamdiagnosztikai módszerek (pl. Lencioni-modell, Kolb modell, TKI-modell stb.), megoldásközpontú modell (solution circle), dramatikus módszerek, szociometrikus eszközök stb.

 

 

A GROW 2014 óta, mint regisztrált felnőttképző intézmény tart képzéseket, melyek célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányulnak, de nem adnak szakképzettséget, végzettséget. A 2020. július 31-ével életbe lépő 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény értelmében a “coach” megnevezés bárki által használható, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e egyetemi szakirányú továbbképzésen szerzett szakképzettséggel, vagy végzett-e bármilyen képzést.

Részletek

Ha szeretnél jelentkezni a képzésre, és nem a GROW coach képzésein végeztél, egy motivációs esszét kérünk tőled, hogy megismerjük miért szeretnél tőlünk tanulni.

Tréner

Németh Éva (a GROW Coaching Iskolájának vezetője, executive coach, senior tanácsadó) Laposa Laura (szenior tréner, team coach)

A képzés helyszíne

1037 Budapest, Montevideo u. 3/a., GROW Tréningterem

A tréning időpontja

2023. Szeptember 20-21-22.
2023. Október 18-19-20.
2023. November 10.

A képzés részvételi díja

480.000 Ft + Áfa
GROW Integratív Coach és a GROW Trénerképzőjéből képzésből érkezőknek: 430.000 Ft + Áfa

Ha bármilyen kérdésed van tréningünkkel kapcsolatban, vagy szeretnél jelentkezni, az alábbi elérhetőségeken keress minket:

Vrabecz József
Tel.: +36 70 945-4471
e-mail: vrabecz.jozsef@grow-group.com

Jelentkezés

  © 2018 copyright GROW Group | A Grow Education Kft. engedélyezett felnőttképzési intézmény, nyilvántartásba vételi száma: E-000773/2014 | B/2020/000102