Több, mint 13 éve sikerrel futó, gyakorlatorientált, 8 hónapos program, mentoringgal és coaching támogatással.

 

„Az a színész, amelyik elhiszi magáról, hogy ő héttől tízig Anglia királya, az nem normális. De ha nem hiszi el, akkor nagyon rossz színész.”
Agárdy Gábor, színművész

Valahogy így vagyunk mi is a trénerséggel: nem lehet pusztán munkaként tekinteni rá. Ahogy a színészet is hitvallás és életszemlélet, úgy trénerként sem lehet hit és elkötelezettség nélkül fejleszteni és támogatni.

Miért a GROW Trénerképző?

 • Kevés olyan trénerképzés van a piacon, amely olyan régóta működik töretlen sikerrel, mint a Grow trénerképzője. 2008-ban indítottuk első nyílt, Trénerképző programunkat, amely az évek során piacvezetővé vált.
 • Magyarországon egyedülálló, hogy a folyamat során 6 olyan szenior trénerrel dolgozhatnak résztvevőink, akik mindannyian bőven túl vannak már ezredik tréning napjukon, többségük több, mint 20 év tapasztalattal rendelkezik a tréning, szervezetfejlesztés, coaching területén. Tréneri csapatunkból ketten (Lénárt Viktor és Pintér Zoltán) már az első programtól kezdve benne vannak a folyamatban, a többiek pedig szintén régóta stabil tagjai trénerképző csapatunknak. Ezáltal résztvevőink nem csak óriási tapasztalattal találkozhatnak, hanem különböző tréneri stílusokat ismerhetnek meg, amely fontos tanulási pont lehet saját tréneri működésük formálásában.
 • A tréning alkalmak blended folyamatba ágyazottak, ehhez a Grow saját fejlesztésű gamifikált képzés-támogatási rendszere ad támogatást, a Thod. Ennek segítségével a résztvevők a kontakt alkalmak között további egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos feladatokat kapnak a tanultak elmélyülésére, az önreflexió támogatására és a mindennapi életben való kipróbálására, gyakorlására.
 • Sok más trénerképzéstől eltérően tartjuk magunkat ahhoz a kerethez, hogy maximum 12 fő vehet részt a képzésen. Ennek célja, hogy a legideálisabb tanulási közeget és optimális gyakorlási időtartamot biztosítsunk minden résztvevőnknek.
 • Ugyanígy ragaszkodunk ennél a programnál a jelenléti képzéshez, a járványidőszak alatt sem tettünk át egy trénerképzésünket sem online platformra, hanem inkább megállítottuk a képzést és 1-2 hónap kihagyással folytattuk azt.
 • A piaci egyik leggyakorlatorientáltabb trénerképzését kínáljuk: minden tréningnapon saját élmény alapon tanulnak a résztvevők új tréneri eszközöket és módszereket, valamint a 16 nap alatt 4 teljes napjuk van a résztvevőknek saját tréningblokkjuk bemutatására, amire coaching beszélgetés keretében kapnak visszajelzést trénereinktől.
 • A programot évente 3-4 alkalommal indítjuk a nagy jelentkezői szám miatt.

A GROW Trénerképző legfontosabb témakörei:

 • Tréneri szemléletmód és tréning módszertan
  • A tapasztalati tanulás módszertana: mitől hatékony?
  • Tanulást segítő tréningkörnyezet kialakítása
  • Tanulási stílusok, mintázatok – mit jelent ez a tréning kialakításban, a tréner felkészülésében?
  • Tréneri szerepek és készségek
  • A csoport, mint tanulási közeg jellegzetességei: miben más egy tréning csoport egy klasszikus iskolai csoporthoz képest, mit jelent ez a csoportvezető számára, stb.
  • Tréneri eszközök, gyakorlatok, játékok
 • Tréningek összeállítása, ügyfél igények megismerése, a tréning folyamatok finomhangolása
 • Prezentációs készségek, eszközök
 • Erőszakmentes, asszertív kommunikáció, tréneri önazonosság: az egyenrangúságon alapuló csoportok vezetésének legfőbb alappillérei
 • Nehéz helyzetek, védekező mechanizmusok kezelése
 • Csoportdinamikai készségek, érzékenység és tudatosság, eszközök
 • Tréneri saját élmények: a tapasztalati tanulás gyakorlása tapasztalati tanulással
 • Tréneri kreativitás: Hogyan lehetek kreatív trénerként, hogyan tudom felszínre hozni résztvevőink belső motivációját a tréning folyamat kreativitásával, stb.
 • Ki vagyok én trénerként: tréneri önismeret,  utam trénerként
 • Virtuális tréningek tartása: hogyan tartsak élményalapú tréninget online platformokon is

A tantermi alkalmak között is sokszínű módszertannal segítjük a leendő trénerek fejlődését:

 • Blended learning folyamat a tanultak elmélyítésére, kiegészítésére
 • Egyéni feladatok
 • Minden alkalom között 4 fős csoportokban tematikus munka.

A nálunk végzett trénerek ezáltal nem csak alapokat kapnak, hanem olyan széleskörű kompetencia készletet és magabiztosságot szerezhetnek, amellyel sokoldalú és eredményes trénerekké válhatnak a tréneri piacon.

A résztvevők tréneri szerepben – saját tréningblokkok gyakorlása visszajelzéssel

A képzés fontos alappillére, hogy a kiemelt óraszámú tréneri sajátélményt biztosítunk résztvevőink számára. Ahogy autót vezetni sem lehet megtanulni elméleti oktatással, úgy a tapasztalati tanulás módszertanát is tapasztalati tanulással, rengeteg gyakorlással lehet igazán elsajátítani. Képzésünkön közel 50 órában résztvevőink vannak a tréneri szerepben, folyamatos visszajelzésekkel, módszertani feldolgozással.

8 hónapos trénerképzési folyamat

Nem lehet trénerré válni néhány nap alatt. Trénernek lenni nem egyszerűen módszertani tudást, játékok ismeretét jelenti, a trénerré válás a személyiségünket érintő sokkal átfogóbb folyamat, ezért 16 tréning nap és sok egyéb feladat biztosítja trénerképzésünk során, hogy résztvevőink kész trénerekké váljanak a folyamat végére.

Szervezetfejlesztési megközelítés

Ma már csak az lehet sikeres és eredményes a tréning piacon, aki szervezetfejlesztőként is rá tud hangolódni az ügyfelek igényeire, az adott cégkultúrára. A GROW is ennek a megközelítésnek köszönheti, hogy az elmúlt évek piaci visszaesései ellenére is dinamikusan növekszik. A trénerképzési folyamat során a résztvevőknek lehetősége van betekintést nyerni a szervezetfejlesztési gondolkodásmódba és többek között olyan projektek részleteit is megismerhetik, amivel a GROW elnyerte az Év Legjobb Szervezetfejlesztési Projektje Díjat.

Kiknek ajánljuk a GROW Trénerképzőt?

A trénerképző hasznos lehet mindazok számára, akik

 • eddigi szakmai munkájukat trénerként szeretnék kiteljesíteni
 • már trénerként dolgoznak, és szeretnék bővíteni tudásukat, tapasztalatukat,
 • HR területen dolgoznak és szeretnének mélyebben megismerkedni a tréninggel, mint képzési formával
 • szeretnének trénerré válni, a tréneri pályán elindulni,
 • akik a tréneri szakmában elismert intézménynél szeretnének trénerré válni

A képzésre jelentkezés feltétele: motivációs interjún való részvétel a képzés szakmai vezetőjével

A Trénerképző eredményeképpen a résztvevők:

 • kialakítják a tréneri szerephez kapcsolódó személyes filozófiájukat és látásmódjukat;
 • képessé válnak adott igénynek és helyzetnek megfelelő tréningek összeállítására;
 • magabiztossá válnak tréningek lebonyolításában, csoportok kezelésében;
 • széleskörű módszertani repertoárral rendelkeznek a különböző helyzetek kezelésére;
 • elmélyülnek az általuk kijelölt személyes szakmai terület rejtelmeiben a téma szakértője segítségével,
 • tréneri eszközöket, gyakorlatokat sajátítanak el az online tréningtartáshoz.
 • A képzés végére a résztvevők képesek lesznek önállóan tréningeket összeállítani és megtartani legkülönbözőbb témákban, legkülönbözőbb ügyfél igényekre és helyzetekre reagálva.

Hogyan biztosítja ezt a GROW Trénerképzése?

 • A képzés során a résztvevők tréning gyakorlatok, elméleti modellek széles körét ismerik meg saját élményű tapasztalatokon keresztül
 • Elsajátítják a tréning összeállításához szükséges tréneri gondolkodásmódot.
 • Tréning blokkokat és teljes tréningeket állítunk össze, így megismerik a különböző tréning típusok jellegzetességeit.
 • A folyamat során kész tréningek születnek, amely rendkívül hasznos alapanyag lesz számukra tréneri munkájuk során.

 

Mit adunk a képzés alatt és után?

A Grow csoportnál kezdetektől kezdve (több mint 25 éve vagyunk a piacon) követjük azt az alapelvet, hogy nem tartunk ún. dobozos / konzerv tréningeket. Más szóval minden tréningünket az adott ügyfél igényeire szabjuk, ezért sosem dolgozunk fix agendákkal. Leendő trénereinket is erre a tréneri hozzáállásra és erre a kompetencia készletre készítjük fel. Hiszünk abban, hogy minden ügyfél és minden csoport egyedi, ezért akkor tud valaki teljes értékű és igazán hatékony tréner lenni, ha képes programjait rugalmasan az adott csoport jellemzőihez igazítani, akár menet közben is alakítani.

Mit adunk ehhez a képzés alatt?

 • Tréneri Módszertani Kézikönyv: végigvezet a tréningmódszertan legfontosabb elemein.
 • Tréneri eszközök, gyakorlatok, játékok széles tárháza
 • Olyan kompetenciák fókuszált fejlesztése, amelyekkel trénereink képesek lesznek csoportjaik egyediségét figyelembe véve dolgozni velük.

Képzés utáni támogatás:

 • Trénerképzős alumni csoport tagja lesz minden résztvevő, ahol díjmentes tudásátadó rendezvényeken vehet részt
 • Végzett trénereink konkrét tréningre való felkészítésben, agenda kidolgozásban is kérhetnek mentori támogatást a Growban dolgozó trénerektől, amely nagymértékben segíti elindulásokat, útjukat a tréneri pályán.
 • Tréneri szupervíziós csoport: a tréneri munka fontos része a folyamatos önképzés és a szupervízió. Erre biztosítunk lehetőséget tréneri szupervíziós csoportunkban, ahol a résztvevők által behozott esetekkel, helyzetekkel dolgozunk, szupervíziós módszertannal.

A program trénerei:

A program szakmai vezetője, alapítója és vezető trénere: Pintér Zoltán, szenior tréner, coach, Gestalt terapeuta.
A folyamat során összesen hat szenior trénerrel dolgozik a csapat, akik többsége túl van már az ezredik tréning napján, közel 20 éve dolgoznak a szervezetfejlesztés, tréningek, coaching területén.

 • Lénárt Viktor – A Grow Csoport elnöke, 20 éve tréner, szervezetfejlesztő, pszichodráma vezető
 • Laposa Laura – szenior tréner, 2005 óta a Grow Csoportnál
 • Pataki Katalin – szenior tréner, 2010 óta tréner, coach a Grow Csoportnál
 • Ördög László – szenior szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner, 2000 óta a Grow Csoportnál
 • Kézdi-Kovács Bernát – szenior tréner, coach, team coach, 2016 óta a Grow Csoportnál
 • Mánássy Ildikó – szenior tréner, 2018 óta a Grow Csoportnál

Hogyan bizonyosodhat meg róla, hogy a GROW trénerképzését érdemes-e választania?

A képzésre való jelentkezés előtt egy személyes beszélgetésen vesznek részt a jelentkezők, ahol lehetőség van megismerni a képzés részletes szakmai hátterét, a GROW trénerképzési megközelítését, és mi is megismerjük a résztvevőt és motivációit a képzéssel kapcsolatban. Célunk ezzel nem a résztvevők “tesztelése”, “felvételiztetése”, hanem, hogy biztosítsuk, hogy olyan résztvevőkkel dolgozzunk együtt a képzés egy éves ideje alatt, akiket tényleg a GROW trénerképzése támogat a legjobban céljaik elérésében, akik maximális elkötelezettséggel és hozzánk hasonló tréneri szemléletmóddal bírnak, ebben látjuk a közös munka sikerének alapjait. A beszélgetés után minden jelentkező egy bővebb információ és egy személyes benyomás alapján tudja meghozni döntését a képzéssel kapcsolatban.

 

A képzés teljesítése után kiadott tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít.

Tréner

szakmai vezető: Pintér Zoltán, és további 6 szenior tréner az egyes tréningmoduloknál

A képzés helyszíne

A tréningnapok személyes formában lesznek megtartva, kivéve 1 nap, aminek témája az online tréningtartás. Ha nem lehetséges a személyes tréningek tartása, halasztjuk a programot.

Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a., GROW tréningterem

A tréning időpontja

2022. novembertől átlagosan havi 2 napban.

A képzés részvételi díja

A programra 2022. okt. 6-ig early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni!

Maximális létszám

12 fő

Ha érdekelnek a program részletei (szakmai tartalom, tematika, ár, időpontok) az alábbi elérhetőségeken keress minket és elküldjük számodra a program tájékoztató anyagát és szívesen válaszolunk kérdéseidre is:

Sándor Orsolya
Tel.: +36 20 2070-425
e-mail: sandor.orsolya@grow-group.com

© 2018 copyright GROW Group | A Grow Education Kft. engedélyezett felnőttképzési intézmény, nyilvántartásba vételi száma: E-000773/2014 | B/2020/000102