Team/Csoportos coaching

A team coaching célja

A team és a csoport coaching változástámogatási- és fejlesztő eszköz. Fókuszában a cég életében egy aktuálisan jelenlévő probléma vagy futó projekt közös feldolgozása áll. A team coaching célja, hogy egy a közösség által elfogadható, támogatható cél elérése érdekében harmonizálja, fejlessze a csoportban meglévő kollektív képességeket, javítsa az együttműködési hajlandóságot, fokozza a hatékonyságot egyéni, csoport és szervezeti szinten egyaránt.

A team coaching rendszeres alkalmazása a folyamatos és fenntartható fejlődés alapja. A kölcsönös tudásmegosztás, a kreatív válaszkeresés rugalmasan alkalmazkodó viselkedést eredményez, ami hatékony választ adhat a változó környezeti, piaci kihívásokra.

Mikor javasolt a team-coaching?

 • frissen kinevezett vezető integrálása a csapatba
 • projektmenedzselés, összetett szakmai projekt finomhangolása
 • változásmenedzselés
 • teljesítmény visszaesés, motívációs hullámvölgy, kríziskezelés
 • tréningek utókövetéseként a szakmai fejlesztés elmélyítésére

A coaching folyamatok során

A team coaching folyamatok során a coach változatos és helyzetfüggőn alkalmazott módszertanokkal segíti a jelenlévő team-/csoporttagokat, hogy valódi tapasztalatokat szerezzenek önmaguk és társaik működéséről, felismerjék az empátia, a megértés, elfogadás jelentőségét. A kollektív erők és a felismert motívációs tényezők felhasználásával közösen teremtik meg a lehetőségét újszerű, kreatív szakmai megoldások megszületésének.

A team/csoport coaching folyamat során – a fejlesztési fókusztól függetlenül is -felszínre kerülnek a legfontosabb csapatkezelési kérdések, melyek átlátása, tisztázása feltétlenül szükséges a hatékony csoportmunka érdekében.

Ezek a következőek lehetnek:

 • őszinte, nyílt kommunikáció, cselekvés; hitelesség vezetőként, tagként,
 • az egyén helye, szerepe a csapatban, a csapat meghatározása, azon belüli szerepek egyértelmű tisztázása
 • egyértelmű cél- és feladat meghatározás
 • világos működési struktúrák, keretek meghatározása
 • az egyén, csapat elköteleződése (annak hiányában az okok feltárása) a cél, a projekt, a csapat, a szervezet iránt
 • bizalom: önbizalom, egymás iránti bizalom, bizalom a szervezetben, támogatottság igénye, megléte
 • egyéni érdekek, csoport érdekek megértése, érdekharmonizáció
 • csoporton belüli és céges konfliktusok felvállalása
 • felelősség felvállalása egyéni és csoport szinten

 

Az eredményes team/csoport coaching folyamat

 • megteremti a „valódi közösség, csapat” érzetét
 • fejleszti, támogatja a projektvezetést, a rendszergondolkodást, a konfliktuskezelést, a problémamegoldást, a kommunikációs
 • technikákat, valamint a döntéshozatalt, delegálást, a határidőkezelést és a teljesítmény hosszútávú, tartós növelését
 • hasznosítja a csoportdinamika erejét; a szerepek, minták felismerése révén megteremtődik az attitüd váltás lehetősége
 • elősegíti a tapasztalati tanulást, a tudáselmélyülést
 • fejleszti a személyes és szociális-közösségi kompetenciákat
 • tudatosítja az egyén és a csoport erőforrásait, lehetővé válik a szinergiák felismerése, alkalmazása
 • fokozza az inspirációt, a motivációt és az elköteleződést
 • lehetővé teszi a rutinok, szakmai sémák megtörését, intuitív észlelések erősítését
 • maximális rugalmasságot nyújt az üzleti, vagy személyes célok újradefiniálásában
 • az elméleti megoldást cselekvés követ, a megfogalmazott akcióterv erősíti az elkötelezett megvalósítást – követhetővé, mérhetővé teszi a változást

Inspiráció

© 2018 copyright GROW Group | A Grow Education Kft. engedélyezett felnőttképzési intézmény, nyilvántartásba vételi száma: E-000773/2014 | B/2020/000102