Személyiségtipológiák a szervezetek egészségéért – III. Enneagram

Négy módszertan, hogy jóban legyünk önmagunkkal és jobban legyünk egymással. Enneagram, hogy megértsük viselkedésünk mozgatórugóit.

Az Enneagram az emberi személyiség modellje: kilenc, egymással kölcsönösen összefüggésben álló, alapjaiban mégis egymástól jól megkülönböztethető személyiségtípust ír le. Az Enneagram nem vezethető vissza egyetlen forrásra; számos ősi bölcseleti hagyomány ötvözete, a korszerű pszichológia eredményeivel egyesítve.

A modernkori Enneagram alapjait Don Richard Riso és Russ Hudson fektették le. Az ő megközelítésük muníciót nyújt nemcsak a magánemberek önismereti fejlődéséhez, hanem a vállalati szféra azon céljához is, hogy megismerhessük munkatársaink (vezetőink vagy beosztottjaink) mozgatórugóit, és egyfajta kulcsot kapjunk az együttműködéshez.

Az önismeret útján

A privát és vállalati szféra visszajelzései alapján az Enneagram rendszere valóban tud segíteni önmagunk és mások megértésében, elfogadásában, mert ehhez éppen eléggé közérthető, és nem túlságosan komplex. Kevésbé jó hír (?), hogy kíméletlenül őszintének kell lennünk magunkhoz, hogy megértsük saját működésünk mozgatórugóit és csapdáit. Például nem lehet könnyű bevallani „ötös”-ként, hogy a sok elmélet, olvasás és tudásfelhalmozás mögött az a félelem húzódik meg, hogy a tudásom nélkül megsemmisülök, teljesen értéktelennek tartom magam, majd emiatt elmenekülök az emberi kapcsolatoktól saját elmém elefántcsonttornyába.

„kíméletlenül őszintének kell lennünk magunkhoz, hogy megértsük saját működésünk”

Ha ennek tudatában vagyok, akkor akár eljuthatok ahhoz a felismeréshez is, hogy mások akkor is elfogadnak, ha nem mindenhez én értek a legjobban. De az is lehet, hogy egyszerűen csak elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, és megkeresem a számomra legmegfelelőbb környezetet.

 

Enneagram vállalati környezetben

Az Enneagram üzenete az, hogy személyiségünket nem lehet megváltoztatni, fejleszteni is csak akkor, ha azt mi magunk, tudatos önismereti munkával tesszük. Ha egy csapat együttműködését szeretnénk javítani, a legjobb, ami történhet, ha a csapattagok tudatosítják működési mechanizmusaikat, és egymás elfogadása mentén igyekeznek kialakítani egy élhető munkakörnyezetet. Abban tudnak segíteni, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból és egymásból. Ehhez pedig jól kell ismerniük saját magukat és munkatársaikat, akár az Enneagram segítségével.

Az Enneagram alapgondolatai

▸ Minden embernek ugyanazon dolgokra (elfogadás, biztonság, autonómia) van szüksége, ám hogy ezeket miként szerezzük meg, milyen megküzdési módjaink vannak, abban egyediek vagyunk.

▸ A típusok közötti különbség nem a viselkedésben rejlik (ahogy sok más tipológia esetében), hanem a  mozgatórugókban. Egyéniségünk fő mozgatója háromféle lehet: az ösztön (az ehhez kapcsolódó érzelem a düh), az érzelem (szeretet) vagy a gondolkodás (félelem). Mindhárom mozgatórugóhoz három karaktertípus tartozik, így összesen kilenc alaptípus jön létre.

▸ Alaptípusunk ugyanaz marad egész életünkben; fejlődési célunk az lehet, hogy saját típusunkon belül egyre tudatosabbak legyünk.

▸ Egyik típus sem jobb vagy rosszabb a másiknál, az értéksemlegesség érdekében számokat használunk a típusok megnevezésére.

Mikor válasszuk az Enneagramot?

▸ Ha szívesen teszünk energiát abba, hogy mélyebben megismerjük önmagunkat és motivációinkat;

▸ Ha van merszünk szembenézni saját gyengeségeinkkel és korlátainkkal;

▸ Ha van bennünk kíváncsiság és nyitottság mások mozgatórugói megismerésére;

▸ Ha szívesebben választjuk az elfogadást (önmagunk és mások irányába is) az együttműködés javítási módjaként;

▸ Ha kevésnek érezzük a 2*2-es mátrixokat.

© 2018 copyright GROW Group | A Grow Education Kft. engedélyezett felnőttképzési intézmény, nyilvántartásba vételi száma: E-000773/2014 | B/2020/000102