Agilis alapú működésfejlesztés

Agilis alapú működésfejlesztés

Az agilis módszerek nem kizárólag IT-cégeknél, szoftverfejlesztő környezetben lehetnek hasznosak, jól illeszthetők bármilyen vállalati működéshez.

A 2001-es Agilis kiáltvány meghirdetése óta a főként Scrum alapokra épülő agilis módszerek teljesen elterjedtek a szoftverfejlesztés világában, lassan, de biztosan átvették a hagyományos projektmenedzsment helyét.

AGILE VS: WATERFALL

A hagyományos, rugalmatlan, kötött eljárásmódot és kiterjedt dokumentációt előíró, folyamatában ún. waterfall, azaz vízeséses jellegű szoftverfejlesztési projektmenedzsment egy átfogó, részletes és pontos termékspecifikációból indul ki, és alapvetően egyetlen, lineáris tervezés-fejlesztés-tesztelés folyamatban gondolkodik, egészen a termék előállításáig.

Az összehasonlíthatatlanul rugalmasabb agilis szemlélet és módszertan a megrendelői igényeknek leginkább megfelelő termékre, valamint az erőforrások optimális felhasználására helyezi a hangsúlyt. A menet közben változó feltételekhez is igazodni tud, mivel több lépésben, ciklikus iterációkkal, fejlesztéssel és teszteléssel, keresztfunkcionális fejlesztői csapatokban, a tapasztalatok beépítésével, továbbá a megrendelővel való rendszeres egyeztetések mentén állítja elő a termék végső változatát.

VUCA-VILÁG, AGILIS STRATÉGIA

Ez a megközelítés teljes összhangban van a mára már a változásmenedzsmentben is polgárjogot nyert – eredetileg a hadsereg keretében kidolgozott, bizonyos harci helyzetek leírására szolgáló – VUCA-modellel, illetve az arra adandó szervezetfejlesztési válasszal.

A jelenkori változékony, kiszámíthatatlan, sokszor nagyon összetett és ellentmondásos piaci környezetben már nem működik a hagyományos, lényegében lineáris logikájú változásmenedzsment.

Tizenöt évvel ezelőtt még volt értelme 5 évre szóló megfogalmazni, és azt több éven keresztül, következetes stratégiával megvalósítani. Manapság másfél-két évre tervezünk jövőképet, és készen állunk rá, hogy félidőben módosítsunk rajta. Stratégiából pedig alternatív tervek is készülnek a menet közben bekövetkező piaci változások esetére. A VUCA-világra a szervezetek és csapatok működésében is az agilis jellegű megközelítés ad megfelelő, adaptív válaszokat.

MŰKÖDÉSFEJLESZTÉS AGILIS MÓDSZEREKKEL

Az Agilis kiáltványban lefektetett értékek és alapelvek kiemelik az önszerveződést és önreflektív működést, a változásokra való rugalmas válaszkészséget, valamint a termék (output, eredmény) elsőbbségét a dokumentációval (folyamatokkal, merev előírásokkal) szemben. Az alkalmazott agilis módszerek és eszközök értelemszerűen az alapelvekből következő célokat szolgálják, azaz összességében a hatékony és eredményes működést.

Az a felismerésünk, hogy ezen módszerek és eszközök jó része némi módosítással és finomhangolással a nem IT-szektorban, nem szoftverfejlesztő tevékenységet végző szervezetek, mindenekelőtt vezetői és munkatársi csapatok működésének fejlesztésében is kiválóan alkalmazható.

Ezzel hozzásegítjük őket, hogy tudatosabban és rugalmasabban, eredményességüket növelve alkalmazkodjanak a külső és belső környezeti változásokhoz.

A Team canvas, mint csapatműködés-tervező eszköz, például kitűnően alkalmazható a team céljainak és normáinak, feladatainak és azok elvégzéséhez szükséges készségeknek, illetve szerepköröknek strukturált meghatározására. Ez támogatja a csapatot a Tuckman-féle csoportfejlődési kerékmodell értelmében vett „performing” szintű működésben.

Az Empathy map és a Design thinking a team valamely külső vagy belső ügyfelének, illetve stakeholderének nézőpontját, végső soron az igényeit hivatott áttekinteni és tudatosítani. A Stand up meeting az örök szenvedésre, a legtöbb szervezetben tapasztalt és panaszolt, véget nem érő megbeszélések kezelésére kínál praktikus megoldást. Hasonlóképpen a Starfish, a Kanban, a Burn-down chart, a Planning poker, a Mood marbles eszközeinek és a többi agilis módszernek szintén megvan a helye a csapatok működésének fejlesztésében.

Azt gondoljuk és azt tapasztaljuk, hogy az agilis működésből merített módszerekkel adaptív, a környezeti kihívásoknak és a korszellemnek jobban megfelelő, könnyen megtanulható, gyorsan bevezethető, rugalmasan alkalmazható, gyakorlatias megoldásokat kínálunk a vezetői és munkatársi teameknek.

Meg tudjuk tanítani őket az alkalmazásukra, természetesen a megfelelő szemléleti alapozással együtt. Minél több elemet építenek be a működésükbe, annál könnyebben és sikeresebben tudják kézben tartani a folyamataikat, és teljesíteni az üzleti céljaikat. Ezeket a módszereket és eszközöket nemcsak agilis szakértők, hanem szervezetfejlesztő tanácsadók is hitelesen tudják alkalmazni, anélkül, hogy mély Lean, Sixsigma, Scrum és Agile szaktudásuk lenne. Annál is inkább, mert a módszerek egy része inkább csak struktúrájában új a korábban is alkalmazott szervezetfejlesztési, működésfejlesztési módszerekhez képest.

__________________________________

Starfish

Egy felső vezetői team működésfejlesztő workshopján a Retrospektívből merített Starfish módszerrel reflektáltunk a csapat működésére. Ezzel az egyszerű, strukturált, jól vizualizálható eljárással tekintettük át az elmúlt időszak egyéni, szubjektív élményeinek értékelését, és vontunk le következtetéseket, majd határoztunk meg közösen fejlesztési irányokat és konkrét akciókat a következő időszakra nézve. A módszer rendszeres (2-3 havonkénti) alkalmazásával sikeresen, időben kiszűrhetők a működésbeli diszfunkciók, és folyamatosan konstruktív mederben tartható a csapatműködés.

© 2018 copyright GROW Group | A Grow Education Kft. engedélyezett felnőttképzési intézmény, nyilvántartásba vételi száma: E-000773/2014 | B/2020/000102