A VUCA világnak AVICA vezetőkre van szüksége

A VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous, azaz gyorsan változó, kiszámíthatatlan, bonyolult, bizonytalan) világ AVICA (Agile, Value-oriented, Inspiring, Collaborative, Appreciative, azaz agilis, értékvezérelt, inspiráló, együttműködő, elismerő) vezetőket igényel!

A mai világra jellemző a hirtelen (Volatility), kiszámíthatatlan (Uncertainty), számos különböző és látszólag nem összefüggő tényező okozta változás (Complex), ami ambivalens reakciókat vált ki az emberekből, továbbá váratlan vezetői döntéseket eredményez (Ambiguity).

A VUCA-világ mindennap új kihívás elé állítja a társadalom egészét, de különösen az üzleti világot és a politikai vezetőket.

Napjaink vezetői számára a hétköznapok része az új, kihívást jelentő helyzetekkel szembenézni. A napi híradások tele vannak példával, hogyan jelenik meg a VUCA az élet minden színterén: a társadalomban, az üzleti életben vagy a politikában. Egy népszerű civil kezdeményezés, ami hirtelen lendületet kap a közösségi médián keresztül, egy bomlasztó (disruptive) új piaci szereplő, amely újraírja a játékszabályokat egy iparágban, egy fékevesztett nemzet sikertelen vagy sikeres rakéta kísérlete, a 2016-os amerikai elnökválasztás vagy a Brexit, ezek mind példák a VUCA-eseményekre. Mára már más készségekre van szükség ehhez a gyors ütemű, folyamatosan változó és zűrzavaros világhoz. Eljött az ideje a másfajta, rugalmasabb, befogadó gondolkodásmódnak. Az exponenciálisan növekvő információáradat és a minden személyes és üzleti törekvésre választ adó modellek idején éppen az egyszerű akronimákra lehet szükség. A mozaikszavak könnyen megjegyezhetők, és sallangok nélküli éleslátásra késztetnek bennünket. Ezért engedjék meg, hogy bemutassak egy mozaikszót, amellyel átadhatom a mai vezetők hatékony és eredményes munkavégzéséhez társított legfontosabb jellemzőket, függetlenül attól, milyen területen (üzleti, társadalmi vagy politikai színtéren) vezetők.

Ez a mozaikszó az AVICA

Agile (agilis), Value-Oriented (értékvezérelt), Inspiring (inspiráló), Collaborative (együttműködő), Appreciative (elismerő). Nézzünk rá mindegyikre közelebbről!

„Ha cselekedeteid arra ösztönöznek másokat, hogy többet álmodjanak, tanuljanak, tevékenykedjenek, akkor vezetőnek nevezheted magad!”

Agilis (Agile): Kutyaharapást szőrével – ez a régi közmondás kiváló érv a mai gyors átalakulásokkal jellemezhető világban az agilitás mellett. A legfőbb kompetencia, ami ebben a rohamosan változó környezetben nélkülözhetetlen, az agilis gondolkodás és cselekvés. Könnyen megérthetjük ezt az állítást a coup d’oeil francia kifejezés révén, amit híres hadvezérek, úgymint Nagy Frigyes és Napóleon is használtak. Szó szerint azt jelenti: egy szempillantás alatt. Nagy Frigyes azt mondta: „A Coup d’oeil egy tábornoknak olyan képessége, amellyel csak az igazán nagy emberek rendelkeznek: egy pillanat alatt felmérni a terep összes előnyét és azt, hogyan használhatja ki ezeket a hadseregével.” Egyszerűen fogalmazva: képesség a megfigyelésre, elemzésre és a következtetések levonására, mégpedig rendkívül gyors tempóban. A VUCA világában aligha lehet túlhangsúlyozni, mennyire fontos az alapos megfigyelésen és gyors elemzésen alapuló tempós döntéshozatal.

Értékvezérelt (Value-oriented): a kifejezés kettős jelentésű. Az egyik a vezető értékteremtésre irányuló fókusza, míg a másik egy mélyről fakadó elköteleződés bizonyos alapértékek iránt. Minden vezetőnek csupán egy egyszerű kérdést kell feltennie, mielőtt cselekszik: milyen értéket nyújt vagy teremt a döntésem? A VUCA-világ ködös homályában bolyongó vezetőknek lámpásként világít és mutat irányt az értékteremtés fénysugara, ami biztosan több jót eredményez, mint amennyi kárt okoz!

Az értékvezéreltség más megközelítésben bizonyos alapvető értékek szigorú betartását jelenti. Az egyik legsikeresebb vezetői megközelítés a leading by example (példamutató vezetés). Amennyiben vezetőként vannak olyan alapelvek és értékek, amelyeket mindig, következetesen követsz, függetlenül attól, milyen kihívást jelentő helyzetekkel találod szemben magad, akkor erkölcsi és gyakorlati értelemben te is elvárhatod és megkövetelheted csapatodtól, hogy ezeket az értékeket kövessék! A két legfontosabb értéket ajánlom az olvasó figyelmébe, ezek az önismeret és a bizalom. A VUCA-világ hullámzó vizein ez a két alapérték hol horgonyként, hol pedig vitorlaként működik.

Inspirált és inspiráló (Inspired & Inspiring): Az inspirációból fakadó elkötelezettség képes kiállni minden vihart. Simon Sinek egyik TED-előadásában elmagyarázza a miért jelentőségét, a vállalkozói törekvés átfogó célja fontosságát. Kifejti: „… a szervezet célja nem az, hogy egy adott munka elvégzésére vegyen fel embereket, hanem az, hogy olyan személyeket alkalmazzon, akik ugyanabban hisznek, mint amiben a szervezet. Ha azért veszel fel embereket, hogy elvégezzék a munkát, akkor ők a pénzért fognak dolgozni, de ha olyanokat alkalmazol, akik ugyanabban hisznek, amiben te, akkor szívvel-lélekkel fognak neked dolgozni.” Felvetődik a kérdés: miért tesznek meg többet ezek a munkatársak, mint amit a kötelesség diktál? Mert ugyanaz a cél inspirálja őket, mint vezetőiket!

Ezt a közös megítélésen alapuló összhangot két lépésben lehet megvalósítani: elsőként a vezetőnek kell inspirációt és elkötelezettséget éreznie a vállalat fő célja iránt, és csak ezután érdemes elkezdeni olyan embereket keresni, akiket ugyanez fő cél érintett meg. Ahhoz, hogy másokat inspirálni tudj, először neked kell inspiráltnak lenned. Az elkötelezettséged őszintesége az inspirációdon keresztül saját csapatodra is átragad. Ne feledd, nem kell a kirakatba tenni az inspirációt, mert ha az önazonos, akkor áradni fog belőled!

A bizonytalan időkben az emberek azokra a vezetőkre néznek fel, akik inspirálnak. A VUCA-világ háborgó vizében erkölcsi iránytűként is szolgál az őszinte biztatás. Ahogy John Quincy Adams fogalmaz: „Ha cselekedeteid arra ösztönöznek másokat, hogy többet álmodjanak, tanuljanak, tevékenykedjenek, akkor vezetőnek nevezheted magad!”

Együttműködő (Collaborative): A mai összetett világ megértése és kezelése még a valódi géniuszokat is próbára teszi. A vezetők tárgyalótermeiben meghozott döntések sok stakeholderre többféle érdekre, illetve különböző szervezeti, esetenként társadalmi rétegekre is hatnak. Ahhoz, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek képesek összhangot teremteni különféle elvárások között, a vezetőnek muszáj ezeket különböző szakterületekre lebontania, konzultálnia a szakemberekkel és törekednie arra, hogy a döntéshozás minden érintett bevonásával történjen. Az is nyilvánvaló, hogy az együttműködés ilyen komplex körülmények között nem opcionális, sokkal inkább a modern világrend része! Az együttműködő vezetők komolyan kooperálnak társaikkal és csapatukkal annak érdekében, hogy olyan megoldások szülessenek, amelyek ötvöznek minden olyan tudást, tapasztalatot és erőforrást, ami valamilyen formában hozzájárulhat a közös ügyhöz. Ahogy Marissa Mayer helyesen említi: „Az innovációhoz együttműködésre van szükség”.

Elismerő (Appreciative): A mai vezetők egyik legnagyobb kihívása, hogy a változó üzleti környezet ellenére is rugalmas és elkötelezett munkatársakat találjanak, majd meg is tudják tartani őket. A munkavállalók által teljesített diszkrecionális – azaz a munkaköri leíráson és alapelvárásokan túlmutató – erőfeszítés, ami az ilyen csapatokat jellemzi, nem a pénzügyi előnyöktől vagy a munkahelyi biztonságtól, hanem erős munkahelyi elköteleződéstől (employee engagement) függ. A Dale Carnegie Training’s Global Leadership Study (2016) szerint, a munkahelyi elköteleződés legfontosabb tényezője „a vezetőktől kapott őszinte dicséret és elismerés”.

Diana Whitney a következőképpen határozta meg az elismerő vezetés fogalmát: „… kapcsolódási képesség, ami mozgósítja a kreatív potenciált, és pozitív erővé alakítja azt – azaz beindítja a bizalom, az energia, a lelkesedés és a teljesítmény hullámait –, és ezzel pozitív változást okoz a világban.”  Egy olyan őszinte gesztus a csapat felé, mint a „köszönöm” vagy a „szép munka”, amellyel elismerjük a hozzájárulásukat, hosszú távon biztosítja elköteleződésüket a csapathoz és a közös célhoz.

Összefoglalva: a VUCA-világ kihívásait egy csapat olyan agilis válaszokon keresztül tudja megugrani, amelyek a közösen vallott értékekben és a bennük vetett hittben gyökereznek. Ezek a válaszok inspirálják valamennyi közös, az őszinteség és a kölcsönös elismerés szellemében végrehajtott cselekvésüket. Mindebből az is következik, hogy egy ilyen csapatnak AVICA-vezetőre van szüksége!

 

Tréningünk a témában: AVICA vezetőfejlesztő program

© 2018 copyright GROW Group | A Grow Education Kft. engedélyezett felnőttképzési intézmény, nyilvántartásba vételi száma: E/2023/00003 | B/2020/000102