Kultúradimenziók és üzleti eredményesség

A GROW, ügyfelei kultúrafejlesztő törekvéseihez szívesen használja a Denison kultúramodellt és mérőeszközt. A modellt Daniel Denison és kollégái állították össze, immár több, mint 25 évnyi kutatás eredményeire támaszkodva. A modellbe azok a kultúradimenziók kerültek, amelyekről megállapították, hogy a legszorosabb együttjárást mutatják az üzleti eredményességgel. A Denison kultúramodell tizenkét dimenzió mentén jellemzi egy szervezet kultúráját, melyek négy nagyobb faktorba rendeződnek.

A Denison kultúrafelmérés online és/vagy papíralapú, anonim, kérdőíves adatfelvétellel történik, mely során a munkatársak a modell mind a tizenkét dimenziójával kapcsolatban állításokat értékelnek.

A kérdőívek feldolgozása után az eredményeket a Denison nemzetközi benchmarkhoz viszonyítjuk, az elkészült riportban pedig az összesített benchmarkhoz képest elfoglalt hely szerint, percentilis értékekben mutatjuk be azokat. Ebből következően minden egyes mért állítás és a dimenziók egésze is megmutatja, hogy más vállalatokhoz képest szervezetünk hogyan teljesít. A benchmark ezer, iparágakon, cégméreten és országokon átívelő vállalatot tartalmaz, ötszázezer kitöltött kérdőívvel. Az aktualitás fenntartása érdekében, az adatbázis kétévente frissül.

Denison kultúramodell 3

 

A Denison-felmérés a szervezeti kultúra azon 12 dimenzióját vizsgálja, amelyek leginkább meghatározzák egy szervezet teljesítményét

 

Miért a Denison?

  • Az üzlet nyelvén beszél: nem a szervezet pszichodinamikai állapotát méri fel, hanem olyan konkrét viselkedéseket vizsgál, amelyek tetten érhetők a szervezeti működés mindennapjaiban, és amelyek közvetlenül befolyásolják a teljesítményt, az üzleti eredményességet.
  • A benchmarkhoz mért eredmények objektív piaci visszajelzést adnak a szervezet humán működéséről.
  • Könnyű akcióba fordítani: a mért dimenziók megértése nem okoz nehézséget, és egyértelmű, megcselekedhető, nyomon követhető akciókat lehet kidolgozni a kultúraelemek fejlesztésére.
  • Közös nyelvet teremt a szervezetben: a modell kulcsszavai mindenki által ismert jelentéssel bírnak, konkrét viselkedésekre utalnak, és a kollégák intuitíven is elkezdik használni a saját kultúrájukról beszélgetve, gondolkodva.

Milyen helyzetekben érdemes használni a Denison-felmérést?

  • Ha átfogó szervezetfejlesztési programba kezdünk, és szeretnénk egy pontos, számszerűsíthető helyzetképpel indítani az akciótervezést.
  • Ha szeretnénk egy-két éves rendszerességgel visszajelzést kapni arról, hogy szervezeti kultúránk hol tart más vállalatokhoz képest és mely dimenziókat kell fejleszteni ahhoz, hogy a kultúrára és az üzletre is egyaránt pozitív hatással legyünk.
  • Ha szeretnénk előre felkészülni egy akvizíció vagy összeolvadás emberi aspektusaira, kockázataira, vagy egy cégegyesítés után célirányosan szeretnénk fejleszteni egyes területeket.
  • Ha szeretnénk feltárni szervezetünk különböző szervezeti egységei egymáshoz viszonyított erősségeit és fejlesztendő területeit.

Inspiráció

© 2018 copyright GROW Group | A Grow Education Kft. engedélyezett felnőttképzési intézmény, nyilvántartásba vételi száma: E/2023/00003 | B/2020/000102