Jó csapatban dolgozni!

A teamcoaching szerepe és lehetőségei a szervezeti fejlesztésben

A változások és krízishelyzetek sok szervezetet és teamet változtatásra hívnak. Hogy a kihívásokból ne válság legyen, egyre több szervezet veszi igénybe a team coaching támogatását ezekben a helyzetekben.

Több mint tíz éve dolgozom teamekkel, csapatokkal a legkülönfélébb szervezeti környezetben. Minden percét élvezem ennek a munkának. Számomra a team coaching a legizgalmasabb, legsokrétűbb, a változásra a legnagyobb teret nyitó fejlesztési módszer. A teamcoaching egy teamet olyan együttműködésre, fejlődésre hív, ami a leginkább alkalmazkodik egyediségükhöz és céljaikhoz, hiszen ebben a folyamatban ők a főszereplők.  A teamcoach segítségével saját erőforrásaikat hozzák mozgásba, hogy a számukraégető, valós problémákkal, kihívásokkal és témákkal nézzenek szembe. Tehetik mindezt azzal a nagyszerű perspektívával, hogy minden egyes team tag egyénileg, a saját igényei és lehetőségei mentén is fejlődhet, miközben a team egészében is nő a kohézió, erősödik az együttműködés és hatékonyabbá válik a munkavégzés.

A teamcoaching folyamata dinamikus.Néha bizony rögös terepen visz keresztül, ahol keményen megdolgozunk az eredményekért. De már maga ez a közös munka is izgalmas és feltöltő, hiszen a team megtapasztalja, hogy mire is képes az együttműködés fejlesztése által. Egyszerűen szólva: „jó csapatban dolgozni!”

A teamcoachingban az a csodálatos, hogy az egyén, a csapat és a teljesítmény érdekeit egyszerre tartja szem előtt, így egyszerre mindhármat fejleszti. Lehet többet várni és többnek örülni fejlesztőként?! Talán már csak akkor, ha mindezen felül még teamcoachokat is képezhetünk, akik szintén meg fogják erősíteni az általam lelkesen vallott nézeteket!

Csoport vs team coaching alapok

A csoport valamilyen szempont szerint együvé tartozó (minimum 3) személy összessége.

A team egy minimum 3, maximum 12 személyből álló csoport, amelynek tagjai egymásra vannak utalva annak érdekében, hogy elérjék közös céljukat, teljesítsék feladatukat. A team (azaz csapat vagy munkacsoport) általában egy nagyobb szervezet vagy szervezeti környezet része.

Tehát a team egy olyan csoport, mely közös feladat elvégzésére jött létre, és ebben a tagok egymásra vannak utalva. A teamnek feladata a nagyobb szervezetbe (vagy szervezeti környezetbe) való beilleszkedés is, valamint a saját rendszerének fenntartása.  A team belső rendszerből (team tagok összetétele, szerepe, belső dinamikája, tagok kompetenciája, működése, szükségletei stb.) és a külső környezet (szervezet) közötti kontextusból áll (ahogy a teamet a külső környezet befolyásolja).

A team, mint rendszer egy olyan erőtér, ahol a team tagok igényei és működése találkoznak a környezet (szervezet) elvárásaival.

A team coaching fókusza

Minden teamnek megvan a sajátos egyedi működése, az ún. „teamrendje”, mely egy sajátos munkaforma és dinamika, amelyet a team tudatosan és spontán alakít ki magának. Jól láthatjuk, hogy a team egy nagyon összetett és finom „gépezet”, mely ideális esetben olajozottan működik, az egyén és csapat igényei és működése, valamint az elvégzendő feladat hármas egyensúlyában.  Ez az egyensúly bizony törékeny és gyakran tapasztaljuk, hogy számos ponton kibillen (amennyiben egyáltalán már kialakult), vagy elakad a működés. A teamcoaching tehát a csoport dinamikáját, erejét, tudását, tapasztalatát hasznosító, hatékony változáskezelési és fejlesztési eszköz.

Teamcoachingot minden olyan helyzetben alkalmazhatunk, amikor a team közösen szeretne dolgozni „saját magán” az aktuális elakadásai mentén, vagy szeretné fejleszteni a tagok együttműködését.

Néhány alkalmazhatósági példa: teljesítménynövelés, szerepek tisztázása és erősítése, változás és projektmenedzselés, motivációs hullámvölgy, krízis és konfliktuskezelés, kommunikáció fejlesztése, kultúraváltás kapcsán új értékek és viselkedés kialakítása, új vezető vagy csapattag integrálása.

Néhány példa az aktuális teamcoaching folyamataimból:

Van olyan team, akik egy nagyobb szervezet részeként most alakulnak csapattá, teammé, új szervezeti egységként. Ebben az esetben a teamcoaching fókuszában egy csapat megszületése áll. Lehetséges témák: a szerepek és feladatkörök kialakulása, pontosítása, az elköteleződés és felelősségvállalás, a csoportnormák megerősítése, az együttműködés kialakítása. Egy másik teamcoaching folyamatban jelenleg konfliktusok nehezítik a team tagok együttműködését és így mindennapi munkájukat. Megint máshol pedig a járvány és home office hozott olyan kihívásokat és változási igényeket, melyben teamcoachként kérték támogatásomat.

Hogyan válasszunk teamcoachot?

Egy teamcoachnak számos kompetenciával, ismerettel és tapasztalattal kell rendelkeznie. Fontos, hogy legyen gyakorló coach, aki jól használja a coaching alapvető eszköztárát, ezen kívül jól kezeli a csoportdinamikát és jártas a minderre épülő speciális teamcoaching elméletében és gyakorlatban. Úgy gondolom, hogy a jó teamcoach „négyes figyelemmel képes jelen lenni”: egyrészt figyeli és látja az egyént a sajátos igényeivel, csapat szerepével és működésével, másrészt látja a teamet, mint egységet (szintén az egyedi működésével), harmadsorban figyelmét képes az elérendő célon és az optimális feladatvégzésen is tartani, negyedrészt pedig látja a teamet körülvevő szervezeti igényt, elvárást, kultúrát is. Mindezt egyszerre, ami nem kis feladat. Látnia kell ebben az összetett működésben, hogy mikor melyik ponton és miként kell beavatkozni, pontosabban miként kell támogatni a teamet, hogy magára reflektálva, önmaga erőforrásait használva találja meg maga számára a megoldást, az előrelépést,  a fejlődést.

A GROW Integratív csoportos és teamcoach képzés két modulból épül fel. Az első modul a csoportos coaching Action Learning módszertannal, a második a teamcoaching modul, melyben foglalkozunk csoportdinamikával, kompetenciákkal, valamint valós ügyfélhelyzetben gyakorolhatnak a résztvevők.

A képzés valóban integratív, egyrészt mert mind a csoport, mind a teamcoaching vezetésének alapjait leteszi, másrészt mert sokféle modellt, módszertant és eszközt foglal magába. Az elméleti tudás átadását mindig gyakorlatba ültetjük: a résztvevők már az első képzési naptól gyakorolhatnak, sőt az utolsó napon egy „valós” teammel, a képzők szupervíziója mellett kezdhetnek el dolgozni.

Tapasztalatom szerint a teamcoachingra folyamatosan nő a szervezeti igény.

A járvány, mint minden krízishelyzet sok szervezetet és teamet változásra és változtatásra hívott. Ezen kívül a mentális egyensúly megbillenése, a karantén, az online tér túlsúlya, a személyes kapcsolatok és interakciók háttérbe szorulása számos team működésébe komoly válságot hozott. Bár teamcoachingot online is tartunk és ez a munkaforma is lehet hatékony, mégis sok team nagyon boldogan él a személyes teamcoaching alkalmakkal.

© 2018 copyright GROW Group | A Grow Education Kft. engedélyezett felnőttképzési intézmény, nyilvántartásba vételi száma: E-000773/2014 | B/2020/000102