esettanulmány

Nemzetközi változásmenedzsment-folyamat Viral Change megközelítéssel

Mi volt a folyamat célja?
Ügyfelünk egy új, több országra kiterjedő regionális operációs központot hozott létre. A technológiai-üzleti folyamatokat és a szervezeti felépítést érintő változások végigvitele során egyértelmű kihívásként jelentek meg az országok illetve szervezetek közti kulturális különbségek. A cél az volt, hogy minél rövidebb időn belül közeledjenek egymáshoz az együtt dolgozó szervezetek kultúrái, kialakuljon egy új, közös munkamódszer.

change_managementMódszer és lépések:

  • Ebben az esetben a VIRAL ChangeTM megközelítést alkalmaztuk, azért hogy a változás viselkedés szinten kezdődjön, minél rövidebb idő alatt érje el a szervezetet.
  • A menedzsmenttel közös munka során definiált alapmagatartások, elvárások meghatározása után egy olyan csapatot válogattunk, akik a munkatársak értékelése alapján véleményvezérek, informálisan is erős kapcsolatrendszerrel rendelkező kulcsemberek.
  • Ennek a kiválasztott csapatnak adtunk kiemelt szerepet abban, hogy az adott magatartásokat elterjesszék a szervezetben – példaként működve, illetve a csapataik felé „hírvivőként” is a változásokkal kapcsolatban.
  • A kiválasztott csapatot 1-2 napos tréningeken, valamint online kooperációs eszközökkel támogatva kovácsoltuk minél inkább egy olyan közösséggé, akik egymást – és ezzel máris az országok közti kooperációt – is erősíteni tudják.
  • A magatartások elterjedését rövid online kérdőíves formában mértük, melynek eredményeit közösen elemeztük a kiválasztott csapat tagjaival és a HR-rel is.
  • A program során támogattuk a kiválasztott csapat és a menedzsment együttműködését és a „fentről-lefelé” való információáramlást is a stratégiával kapcsolatban.

Eredmények:

  • A folyamat 2014 februárjáig tartott, és 4 hónap után a viselkedés jelentős javulást mutatott az első méréshez képest. A kiválasztott csapat együttműködése más projektekre is kiterjedt, valamint a stratégiai területeken többen bevonásra kerültek vezetői egyeztetésekben is.

Kapcsolódó szolgáltatásaink