Változások bevezetésekor fellépő problémák…

1. Az emberek arra panaszkodnak, hogy az utolsó pillanatban értesülnek a lényeges, őket érintő információkról. Ennek a problémának a hátterében általában az áll, hogy

  • nem volt megfelelően kommunikálva a változás, és/vagy
  • nem lett kellően felderítve, hogy mely csoportok milyen módon lesznek érintve az új rendszer(ek) bevezetésével; és/vagy
  • nem világos, hogy kit is kellene bevonni, mikor és miért?

Ennek következményeként sajnos

  • Nem használják az új rendszert
  • Lassabb a bevezetés, csúszik a használat
  • A használat során derülnek ki a hibák és ezért a további fejlesztések drágák
  • Az ügyfelek is érzékelik az akadozást, elégedetlenebbek, és lassacskán átpártolnak a versenytársakhoz.

2. A munkatársak/alkalmazottak nem értik, hogy mi szükség a ’fájdalmas’ változásokra, ezért tudat alatt (vagy tudatosan) akadályozzák a program megvalósítását és/vagy a kulcsemberek elmennek a cégtől. Ennek a problémának a hátterében általában az áll, hogy

  • nem elég vonzó a vízió, a ’story’, ami ’eladja’ a változást (miért, hogyan, mit?)
  • a vezetők kommunikációja nincs összhangban (egymással és/vagy a változás valódi aspektusaival);

Ennek következményeként sajnos:

  • a kulcsemberek és vezetők ‘lelépnek’;
  • az ottmaradó kollégák teljesítménye és motivációja tovább csökken a bizonytalanság-érzetük miatt;
  • a beosztottak a vezetőkben nem bíznak, a hibák száma nő, az emberek saját érdekeik alapján hoznak döntéseket.

3. A projektek rettentő lassan haladnak előre. Ennek a problémának a hátterében általában az áll, hogy

  • a projekt szakmai munkáját a külső tanácsadó a középvezetéstől elkülönülve végezte
  • szervezet tagjai nem voltak motiváltak a projekt megvalósításában
  • „Miért NEM tudjuk megcsinálni…” attitűd vált uralkodóvá

Ennek következményeként sajnos:

  • a projekt egyes elemei lényeges (többhónapos) késéssel kerültek bevezetésre;
  • néhány koncepcióban szereplő kardinális javaslat (pl.: új beruházásokhoz kötelező esettanulmány készítés) nem került megvalósításra;
  • a várt előnyök egy része soha nem tud bekövetkezni;

4. A kezdeményezések nincsenek egymással és/vagy a szervezet stratégiai céljaival összhangban, vagy egymást oltják ki. Ennek a problémának a hátterében általában az áll, hogy

  • hiányzik a változás menedzseléséhez a megfelelő terv/szakértelem
  • nincs következetes kommunikáció
  • nincs meg a változás kezdeményezéséhez fontos makro-kép, ill. nem készült a várható szervezeti hatásokról megfelelő elemzés;
  • nincs megfelelő (vezetői) szponzora a változásmenedzsmentnek 

Ennek következményeként sajnos:

  • a kollégák között összevisszaság érzet alakul ki, nem igazán ’vevők’ a teljes transzformációs folyamatra sem, mivel a kezdeményezés oka sem világos előttük/azt félrevezetőnek tartják.
  • Számos felesleges kör, mert a kezdeményezés célkitűzései itt-ott duplikálva is visszaköszönnek.
  • Az implementáció lassú lesz, mert nem készült hatástanulmány, és érzékelhető ellenállás is.

5. Az új rendszer/folyamat nem felhasználóbarát, nincs összehangolva más rendszerekkel, és így egyszerűsítés helyett bonyolultabbá teszik az egész munkafolyamatot a mindennapokban. Ennek a problémának a hátterében általában az áll, hogy

  • Nincs megfelelő bevonódás
  • A felhasználó igényeket nem kérdezték meg
  • Felsővezetők megközelíthetetlenek a dolgozók számára – “elefántcsont-torony” effektus, véleményük megfellebbezhetetlen.
  • a terv kivitelezése a mindennapokban komoly hiányosságokat mutat

Ennek következményeként sajnos:

  • a vezetők nem tudják bevonni a megfelelő csapataikat, mert nehezen lehet azonosítani a kulcsszereplőket és kulcsüzeneteket
  • Váratlanul és felkészületlenül éri a csapatot a bevezetés, a munkavállalók nincsenek felkészítve az új rendszer használatára
  • A munkavállalók nem motiváltak az új rendszer használatára / folyamatok alkalmazására, mert nem látják annak előnyeit.

6. Az új rendszer/folyamat nem felhasználóbarát, nincs összehangolva más rendszerekkel, és így egyszerűsítés helyett bonyolultabbá teszik az egész munkafolyamatot a mindennapokban. Ennek a problémának a hátterében általában az áll, hogy

  • Nincs megfelelő bevonódás
  • A felhasználó igényeket nem kérdezték meg
  • Felsővezetők megközelíthetetlenek a dolgozók számára – “elefántcsont-torony” effektus, véleményük megfellebbezhetetlen.
  • a terv kivitelezése a mindennapokban komoly hiányosságokat mutat

Ennek következményeként sajnos:

  • a vezetők nem tudják bevonni a megfelelő csapataikat, mert nehezen lehet azonosítani a kulcsszereplőket és kulcsüzeneteket
  • Váratlanul és felkészületlenül éri a csapatot a bevezetés, a munkavállalók nincsenek felkészítve az új rendszer használatára
  • A munkavállalók nem motiváltak az új rendszer használatára / folyamatok alkalmazására, mert nem látják annak előnyeit.