English  

Stresszkezelés tréning

A kínaiak a “vey-csi” szót használják a krízisre. A két jel közül az egyik önmagában azt jelöli: “veszély”, a másik azt: “esély”. Minden nehézséghez, amely életünk során ér, ezzel a szemlélettel kellene viszonyulnunk: esély arra, hogy legyőzzük a veszélyt.”
(Paul J. Rosch, Emmett Miller)

Stressz, amikor azt érezzük, hogy kifogytunk: külső és belső elvárásaink teljesítéséhez több belső erőforrásra volna szükségünk, mint amennyit pillanatnyilag mozgósítani tudunk.
Az erőinkkel, avagy az elvárásokkal van a baj?
Melyik a jó megküzdési stratégia?
Mikor váltsak perspektívát?
Mit tehetek, hogy kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb legyek?
Hogyan maradjak ép testben ép lélek?

stresszmanagement_growA stresszkezelés tréning célja:

Stresszkezelés tréningünk célja olyan gyakorlati technikák bemutatása és közös kipróbálása, melyek tudatos működésmód kialakításával érzékelhetően csökkenteni tudják a megtapasztalt negatív stresszt. A hatékony stresszkezelés népszerű-tudományos hátterének áttekintése mellett a résztvevők egy teszt segítségével részletes stressz-térképet készítenek saját stressz-mintázataikról, és az elemzés során összekapcsolják személyes hatékonyságukat és munkavégző képességüket a stressz-tapasztalatokkal.

Kiknek ajánljuk stresszmenedzsment tréningünket?

  • A stresszműködés háttere
  • Személyes stresszorok és megküzdési stratégiák
  • Egyéni stressztérkép
  • Kognitív stresszkezelési technikák gyakorlása
  • Munkahelyi stresszoldó gyorstechnikák
  • Relaxáció – képekre, légzéstechnikára, hallásra épülő alaptechnikák; autogén tréning; Ji-Jin-Jing
  • Egyéni akciótervezés

A stresszkezelés tréning hatására a résztvevők:

  • Képesek lesznek tudatosítani és kezelni saját stresszoraikat.
  • Egyéni megküzdési stratégiákat dolgoznak ki, hogyan tudnak a jövőben strukturálisan változtatni a feladataikon, hatékonyabban gazdálkodni a meglévő erőikkel és/vagy honnan nyernek extra energiát, ha szükséges, a nyugodtabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében.