Rita Makrai

“Program GROW-u na vzdelávanie a rozvoj trénerov je presne tým, čím trénerské vzdelávanie  má byť. Vedie k sebapoznaniu, a tak sa staneš trénerom, že počas výcviku môžeš byť v tom istom čase aj tréner aj účastník tréningu, v prítomnosti profesionálneho a kredibilného trénera. To ostatné už záleží iba na tebe!”