Problémamegoldó (asszertív) kommunikáció

 “A másik ember elítélése nem más, mint saját kielégítetlen szükségleteink tragikus kifejezése.”

Dr. Marshall B. Rosenberg

konfliktuskezeles_trening_grow

Az ősrégi kecske-káposzta dilemma.

Hogyan mondjam meg valakinek a véleményemet, hogy álljak ki magamért otthon vagy a munkahelyemen, hogyan érvényesítsem az érdekeimet úgy, hogy ezzel ne rontsak, hanem javítsak a saját helyzetemen, és a kapcsolatunk is épüljön?

 

A problémamegoldó (erőszakmentes) kommunikációs és kapcsolati modell lényege a nyitottság, az őszinteség és az együttérzés.
Annak a készsége, hogy verbálisan és non-verbálisan egyaránt közölni tudjuk saját pozitív és negatív gondolatainkat és érzéseinket anélkül, hogy szükségtelen szorongást vagy bűntudatot tapasztalnánk, vagy megsértenénk mások méltóságát.
Felismerése annak, hogy vannak jogaink, van egy értékrendszerünk, amit nem szükséges feláldoznunk.
Annak a képessége, hogy megvédjük magunkat a becsapástól, és attól, hogy mások kihasználjanak minket.
A természetes együttérzés állandósítása önmagunkkal, egy másik emberrel vagy embercsoporttal.
A felelősség vállalása azért, ami az életben velünk történik.

Az asszertív kommunikáció tréning témái:

 • Hogy kerülnek az érzelmek az „asztalra”?
 • Közléssorompók
 • Hogyan kerülhetünk kapcsolatba saját érzéseinkkel?
 • Érzések és szükségletek összekapcsolása
 • Paradigmaváltás: az értő figyelem
 • Hogyan fejezzem ki magam? A 4 lépéses Én-üzenet
 • Hogyan hallgassak meg másokat? Az empátia
 • Erőszakmentes párbeszéd
 • Hogyan mondjunk nemet?
 • Hogyan adjunk, és hogyan fogadjunk visszajelzést?
 • Egyéni és vállalati értékek közvetítése
 • Szituációk feldolgozása

Kinek ajánljuk az asszertív kommunikáció tréninget?

 • Annak, aki úgy érzi, hogyha sérelem éri, jobb, ha meg sem szólal.
 • Aki azt tapasztalja, ha megmondja a véleményét, abból mindig sértődés lesz.
 • Aki szeretné karhatalmi beavatkozás nélkül átvinni a többieken az elképzeléseit.
 • Akinek nehézséget jelent jóban lenni a környezetével, a munkatársaival, a családjával.
 • Aki képtelen nemet mondani. Akinek lelkifurdalása van, ha megváltoztatja a véleményét.
 • Aki nem tud megbocsátani.
 • És annak is, aki azt éli meg, hogy neki mindig mindenben igaza van.

A kommunikációs tréning eredményeképpen a résztvevők képesek lesznek:

 • úgy érvényesíteni jogaikat és érdekeiket, hogy figyelembe veszik, tiszteletben tartják, és nem sértik mások érdekeit és jogait.
 • nyertes-nyertes megoldásokra törekedni konfliktushelyzetekben.

Ha 1-2 főt szeretne delegálni a tréningre, tekintse meg nyílt tréningünket a témában: Konfliktuskezelés asszertív kommunikációval- nyílt tréning novemberben>>

Részlet egy vezető beosztású résztvevő leveléből, aki egy kórházban dolgozik, az újszülött osztályon.

„…Igen, ma tudatosan gyakoroltam az empátiát, az érzelmi és tartalmi visszatükrözést!!! Tudom, hogy ez nagyon hülyén hangzik, tekintetbe véve, hogy 13 éve vagyok ligavezető, és természetesen mindig is igyekeztem megérteni és elfogadni az anyákat, általában bátorítom és támogatom őket.

De MOST először értettem meg, hogy az a kis mondat, az az értő figyelmet tükröző mondat – ami korábban ostoba szajkózásnak tűnt, idegennek a magyar kultúrától – mennyire kell, mielőtt elkezdek mondani valami “okosságot” arról, hogy hogyan lehet megoldani egy helyzetet. Ez a kis mondat összekapcsol, összeköt bennünket, közös platformra helyez – és ez KELL ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Köszönöm!”