Problémamegoldó (asszertív) kommunikációs tréning

 “A másik ember elítélése nem más, mint saját kielégítetlen szükségleteink tragikus kifejezése.”

Dr. Marshall B. Rosenberg

 

Az ősrégi kecske-káposzta dilemma.

Hogyan mondjam meg valakinek a véleményemet, hogy álljak ki magamért otthon vagy a munkahelyemen, hogyan érvényesítsem az érdekeimet úgy, hogy ezzel ne rontsak, hanem javítsak a saját helyzetemen, és a kapcsolatunk is épüljön?

 

A problémamegoldó (erőszakmentes) kommunikációs és kapcsolati modell lényege a nyitottság, az őszinteség és az együttérzés.
Annak a készsége, hogy verbálisan és non-verbálisan egyaránt közölni tudjuk saját pozitív és negatív gondolatainkat és érzéseinket anélkül, hogy szükségtelen szorongást vagy bűntudatot tapasztalnánk, vagy megsértenénk mások méltóságát.
Felismerése annak, hogy vannak jogaink, van egy értékrendszerünk, amit nem szükséges feláldoznunk.
Annak a képessége, hogy megvédjük magunkat a becsapástól, és attól, hogy mások kihasználjanak minket.
A természetes együttérzés állandósítása önmagunkkal, egy másik emberrel vagy embercsoporttal.
A felelősség vállalása azért, ami az életben velünk történik.

Az asszertív kommunikáció tréning témái:

 • Hogy kerülnek az érzelmek az „asztalra”?
 • Közléssorompók
 • Hogyan kerülhetünk kapcsolatba saját érzéseinkkel?
 • Érzések és szükségletek összekapcsolása
 • Paradigmaváltás: az értő figyelem
 • Hogyan fejezzem ki magam? A 4 lépéses Én-üzenet
 • Hogyan hallgassak meg másokat? Az empátia
 • Erőszakmentes párbeszéd
 • Hogyan mondjunk nemet?
 • Hogyan adjunk, és hogyan fogadjunk visszajelzést?
 • Egyéni és vállalati értékek közvetítése
 • Szituációk feldolgozása

A kommunikációs tréning eredményeképpen a résztvevők:

 • jobban megértik és elfogadják a különböző kommunikációs viselkedésmódokat, megismerik a nyertes-nyertes helyzetek elérésének alapfeltételeit
 • hatékonyan képesek kifejezni gondolataikat és véleményüket nehéz helyzetekben is
 • elsajátítják a professzionális meghallgatás, értő figyelem készségtárát
 • gyakorlatot szereznek az eltérő kapcsolati készségeket igénylő helyzetek adekvát felismerésében
 • nagyobb önbizalommal fordulnak partnereik felé.