Önismereti tréning

Thomas Nast, a 19. század egyik népszerű karikatúristája egyszer részt vett egy összejövetelen, ahol jelen volt sok barátja. Valaki megkérte, rajzoljon minden jelenlévőről valamit. Meg is tette. Nem volt szüksége másra, csak pár ceruzavonásra. A skiccrajzokat aztán körbeadták, hogy mindenki azonosítható legyen. A többieket a jelenlévők fel tudták ismerni, viszont alig volt olyan, aki saját magára ismert volna.
Robert Bolton – A kommunikáció művészete

Ahogy a szem nem látja a szemet, úgy önmagunk megismerése is az egyik legnehezebb emberi feladat. Pedig a pozitív változás és fejlődés egyik legfontosabb eszköze az önismeret. A Grownál hisszük, hogy nincs szervezeti vagy egyéni fejlődés önismereti lépések nélkül, fel kell ismerni vakfoltjainkat, tisztába kell kerülnünk motivációinkkal, viselkedésünk másokra gyakorolt hatásával, személyiségünk tudatos és nem tudatos eszköztárával ahhoz, hogy a legtöbbet és legjobbat hozzuk ki magunkból.

Önismereti tréningjeink résztvevői közelebb kerülnek önmagukhoz, felismerik saját személyiségükből adódó működésüket, reakciókat, a változtatási lehetőségeket, és ezáltal képessé válnak kibontakoztatni képességeiket és elérni céljaikat.

A GROW önismereti tréningjének hatására a résztvevők a következő kérdésekre kapnak választ:

onismeret_fejlesztes_grow

  • Miért kerülök sorozatosan hasonló élethelyzetekbe, miért követem el ugyanazokat a hibákat?
  • Milyen körülmények között lehetek igazán sikeres? Mik azok a helyzetek, amiket érdemes elkerülnöm, mik azok, amikben eredményesen tudok működni?
  • Mik a saját belső mozgatórugóim, mi az, amitől lelkesen tudom végezni a feladataimat? Mik azok a kihívások saját működésemben, amiket meg kell tanulnom kezelni?
  • Mik azok a „csapdák”, amikbe hajlamos vagyok belelépni? Hogyan kerülhetem ki ezeket?

A Grow csapata elkötelezett híve az önismeretnek. Önmagunk fejlesztése során számos irányzat képviselői lettünk, így hatékonyan tudjuk támogatni ügyfeleinket olyan önismereti megközelítésekkel, amelyek leginkább illeszkednek az ő személyiségéhez, jelenlegi élethelyzetéhez, útjához.
Az alábbiakban bemutatjuk az általunk képviselt fő irányzatokat:

Gestalt és pszichodráma:
A spontaneitás létállapot és életenergia. Csinálni és létrehozni, megtapasztalni és átélni, megismerni és megérteni! Ez a Gestalt és a pszichodráma lényege is. Arra ösztönöz, hogy bátran és bizalommal lépjünk az ismeretlenbe és szabadon cselekedjünk. Erre hívunk minden résztvevőt!

„Lose your mind and come to your senses” Fritz Perls (A Gestalt terápia alapítója)

A Gestalt és a Pszichodráma segítségével önismereti trénereink aktuális munkahelyi helyzetekből merített spontán, a jelenben alakuló folyamaton vezetik át az önismereti felfedezésekre és tanulásra nyitott résztvevőket, akik a munkahelyükön is szeretnék megélni a harmonikus létet.

A Gestalt filozófiája
Fritz Perls, a Gestalt terápia atyja szerint tanulni annyit jelent, mint megtapasztalni, hogy valami lehetséges. A felszabadító önismereti folyamat során a résztvevők megélik szuverén önmagukat. Arra törekszünk, hogy a vezetők mind jobban képessé váljanak arra, hogy kapcsolódni tudjanak önmagukhoz, munkatársaikhoz a szervezethez és ezen keresztül az ügyfelekhez, a világhoz.

Gestalt és pszichodráma alapú önismereti tréningünk alapelvei a következők:

  • Az egész folyamat szükségszerűen kísérleti, cselekvő, és a jelenben zajlik.
  • A jelen munkahelyi helyzetekből meríti forrását.
  • A jelenre irányul és nem a múltra, és magában foglalja az érzelmek, gondolatok és cselekvés szabad áramlását.
  • Olyan négydimenziós alkotás, ahol a belső élményeket konkretizáljuk
  • A tréning két napos és két önismereti tréner (senior coach és gestalt terapeuta) vezeti

Gestalt alapú coach továbbképzés szeptembertől