Mentorképzés

„A közepes tanárok elmondanak. A jó tanárok elmagyaráznak. A kiváló tanárok megmutatnak. Az igazán nagy tanárok inspirálnak.” - William Arthur Ward

mentorkepzesA mentorálás egy hosszú távú fejlesztési folyamat, melyben mindkét résztvevő fél elkötelezett a mentorált szakmai és személyes fejlődése iránt. A mentorált, tapasztalatlanabb munkatárs számára egyértelmű előnyökkel jár, hogy egy vezetői aktívan foglalkozik a személyes és szakmai fejlődésével. Azonban legalább ennyit, vagy még többet is profitálnak a mentori működésből a mentoráló vezetők.

A mentori kapcsolat a szakmai ismereteken túl önismeretet, szervezetismeretet, attitűdöt és vezetői megközelítést is fejleszt. A mentorálás során a vezetők elmélyítik, rendszerezik, önmaguk számára is újraformálják felhalmozott tudásukat. Azok a vezetők, akik megtapasztalták a mentori kapcsolatban számukra rejlő előnyöket, többnyire ragaszkodnak ehhez a szerephez a későbbiekben is, hiszen átélhetik a személyes fejlődés és fejlesztés jutalmazó, pozitív eredményeit.

Mentorképzésünket azoknak a vezetőknek ajánljuk,

 • akiknek széleskörű szakmai és vezetési tapasztalata, tudása alapján rálátása van a szakterületére, a szervezetre
 • akik motiváltak arra, hogy ezt a tudásukat megosszák és megvitassák egy juniorabb kollégájukkal, hozzájárulva ezzel a fejlődéséhez
 • akik nyitottak önismeretük és szakmai ismereteik fejlesztésére
 • akik úgy érzik, hogy hasznukra válik jelen tudásuk integrálása, áttekintése
 • akik a mindennapi munkájukba beépíthető módon szeretnék bővíteni vezetői eszköztárukat, különös tekintettel a „soft skillekre”.

A tréning témái:

 • Keretek és szerepek a mentori kapcsolatban
 • Én, mint mentor
 • Önismeret
 • A mentor-szemlélet
 • Az implicit tudás felszínre hozása, összegzése, átadhatóvá tétele
 • Erőszakmentes kommunikáció néhány kulcsterülete
 • Visszajelzések

Mentorképzésünk hatására a résztvevők felkészülnek, hogy

 • hogyan működjenek egy mentori kapcsolat kiegyensúlyozott keretei között
 • hogyan támogassák mentoráltjukat, hogy az megvalósíthassa, életre hívhassa a benne rejlő potenciált
 • hogyan építsék fel, rendszerezzék úgy saját szakmai, szervezeti és élettapasztalataikat, hogy azok átadhatók legyenek
 • milyen kommunikációs eszközöket alkalmazzanak, hogy jól működjön a folyamatos kétirányú, őszinte visszajelzéseken alapuló kapcsolat
 • saját példájukkal hogyan inspirálják mentoráltjukat