Márta Nagy

„Organizácia a rozvoj sú také dôležité dva pojmy, bez ktorých je nepredstaviteľná pre firmu realizovať stratégie.

Moja dlhoročná skúsenosť je taká, že vedúci konzultanti Grow sú so svojimi ľudskými a profesnými kvalitami našimi partnermi líderského tímu La Cheque Dejeuner v realizácii našich cieľov.

Ak existuje majster rozvoja  osobných líderských kompetencií, tak pre mňa to je Péter Generál.
Ak existuje rozvoj líderského tímu, tak to je Trénig GROW, v ktorom sme dostali (dostávame) výbornú pomoc v početných oblastiach: rozvoj asertivity, manažment zmeny na riešenie krízy, identifikovanie individuálnych centier rozvoja k vnútorným kariérnym postupom lídrov.

Naša spolupráca s Grow, nech už je reč o rozvoji  individuálnych alebo skupinových schopností, je vždy takou investíciou zo strany Le Cheque Dejeuner, ktorej merateľný úspech potvrdzuje každý jeden môj kolega a všíma si to aj trh.

Prajem nám spoločné úspechy s podporou od GROW a želám, aby každý nový člen mohol tieto úspechy zažiť a vyskúšať.“