Mária Bacsáné Szabó

„Počas mojej každodennej práce som vedela aplikovať to, čo nás učil Viktor. Na začiatku tréningov som bola líder – začiatočník. Stala som sa sebaistejšou, viem čo je treba robiť prečo. V myšlienkach sa mi stále znovu a znovu vynára to, čo som sa na tréningu naučila!“