esettanulmány

Komplex változáskezelési folyamat – attitűd-fejlesztéssel

Kihívás

A pénzügyi szervezet strukturális változásainak szervezetfejlesztői támogatása, a megváltozott szervezeti felépítésből és az üzleti környezet változásából eredő kultúra formálási igények megvalósítása. A folyamat 2010-ban kezdődött el egy 600 fős célcsoporttal. A 2 éves program célja a strukturális és irányítási változások támogatása emberi oldalról, szereptisztázás, az azonosulás elősegítése volt.

 

sales_training_grow11

Módszer és akciók

A program során a vállalat egységes pénzügyi szervezetét támogattuk annak kialakulásától, az üzletági pénzügyi területek teljes betagozódásától kezdve.

  • Vízióból kiindulva a szolgáltatói szerep értelmezése és megvalósítása a pénzügyi szervezet minden szintjén.
  •  A szolgáltatói szerep és a folyamatos fejlesztés mindennapi gyakorlatba ültetetéséhez a CSIP (Continous Service Improvement Process), egy lean alapú, módszertant használtunk, amely teret ad az alulról jövő kezdeményezések megvalósításának. A módszertan alkalmazását és a mindennapi életbe való beépülését CSIP facilitátorok bevonásával és felkészítésével valósítottuk meg.

Eredmények

  • Egyértelmű pozicionálás üzleti partnerként: 21%-al magasabb  ügyfél-elégedettség
  • Élenjáróan a hatékony működési modellben: A gazdasági területen dolgozók 40%-os létszámcsökkenése
  • 32%-kal növekedett a munkavállalói elégedettség a “Spirit” felmérés alapján

Kapcsolódó szolgáltatásaink