János Fáy

„Obsah a realizácia programu má ozajstný hodnototvorný účinok na manažment.“