Integrált vezetőképző – alapozó szint

A GROW integrált vezetésfejlesztési programja a 21. század legmodernebb vezetésfejlesztési eszközeit bemutatva, néha akár szokatlan elméletekre is építve, személyre szabott feladatokkal egyéni fejlődési lehetőséget biztosít vezetők részére. A vezetői tréning program ötvözi a GROW több mint 20 éves vezetésfejlesztési gyakorlatát, a nemzetközi leadership trendeket és szenior trénereink sokszínű tapasztalatát.

GROW Integrált vezetésfejlesztési program

A változatos tanulási élményt a trénereink által használt módszertanok sokszínűsége biztosítja; minden trénerünk, egy-egy vezetésfejlesztési terület „guru”-jaként más-más megközelítéssel, módszertanokkal biztosítja, hogy a fejlődés valódi élmény legyen a résztvevőink számára. A program a vezetésfejlesztés átfogó, aktuális kérdéseire fókuszál: a vezetői szemlélet megalapozásától az egyéni vezetési stílus kialakításáig támogatja a frissen kinevezett vezetőket. A nyílt program lehetőséget teremt a résztvevőknek arra, hogy az iparági sokszínűséget kihasználva más cégek, üzleti területek vezetőitől is tanulhassanak. A tréning alkalmakat Blended Learning elemekkel támogatjuk, így a tanulási élményt kiterjesztjük a tréningnapokon túl is, ezáltal új tanulási impulzusokkal egy komplex folyamat keretében fejlődhetnek a résztvevők.

Kiknek szól a vezetői tréning program?

 • Frissen kinevezett vezetőknek,
 • fiatal, még kevesebb munkatapasztalattal rendelkező vezetőknek,
 • és olyan vezetőknek, akik pár éve már vezetői pozícióban vannak, viszont az ehhez szükséges készségekben szeretnének fejlődni, tudatosabban működni.

integralt-vezetoi-kepzes-grow

A vezetői képzés felépítése:

1. modul – Vezetői önismeret – “Miért?”

(2019. október 2-3., 9-17 óráig)

Vezetni másokat – folyamatosan kapcsolatban lenni másokkal. Az önismereti blokk célja tudatosítani a résztvevők vezetői szerepe mögötti egyéni működési mintázatokat, igényeket, melyek áthatják és meghatározzák mindennapi kapcsolataikat, gyakorlatukat. Kapcsolatba kerülni saját érzéseinkkel és erősségeinkkel: megszilárdítani vezetői működésünk hátterét. Az önmagunkkal és környezetünkkel történő kapcsolódásban a DISC viselkedéstipológiát hívjuk segítségül.

A modul főbb témái:

 • önismeret – mint a tudatos vezetői működés alapja
 • önazonosság, hiteles vezetői lét
 • viselkedéstipológiák használata a vezetésben
 • a különböző viselkedéstípusok jellemzői, felismerésük a mindennapokban
 • munkatársaink és önmagunk beazonosítása
 • erősségek és csapdaviselkedések tudatos kezelése
 • kommunikáció és együttműködés a különböző viselkedéstípusok között
 • kommunikációs stratégiák kidolgozása egyéni vezetői helyzetekre

A modul trénere: Máté Beáta, a GROW Learning Üzletágának vezetője, szenior tréner és coach, Gestalt terapeuta

 

2. modul – Konfliktusok kezelése – Vezetői asszertív kommunikáció

(2019. október 28-29., 9-17 óráig)

Mintzberg klasszikus felmérése szerint a menedzseri munka több mint 70%-át a másokkal való beszéd teszi ki. Ennek fényében kulcsfontosságú a hatékony kommunikáció, az a képesség, hogy üzeneteinkkel képesek legyünk megelőzni vagy kezelni a konfliktusokat. A tréning célja az asszertív kommunikációs stílus megismertetése és a konfliktus-kezelés gyakorlati módszereinek elsajátítása, mely vezetőként lehetővé teszi az önérvényesítő kommunikációt a másik fél tiszteletben tartása mellett.

A modul főbb témái:

 • Asszertív-passzív-agresszív viselkedésmódok bemutatása, stílusok felismerése
 • Probléma-négyszög
 • A „te-üzenet” átfordítása, A négylépéses asszertív „én-üzenet”
 • Empátia és értő figyelem
 • Közléssorompók
 • A vita, a hozzáértő véleménycsere szabályai, a manipulációs csapdák elkerülésének eszközei
 •  Az elutasítás elfogadható közlésmódjai

A modul trénere: Pataki Katalin, szenior tréner

“Asszertíven kommunikálni számomra azt jelenti, hogy valódi figyelemmel fordulok a másik felé és őszintén kifejezem a gondolataimat és érzéseimet, miközben igyekszem tiszteletben tartani a partnerem érzéseit és igényeit is. Gondolhatnánk, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. Ennek ellenére sokunknak kell tanulni, újratanulni vagy időről időre edzeni ezeket a készségeket. Az asszertivitás a hozzáálláson túl konkrét eszközöket is ad a vezetők kezébe, hogy olyan légkört tudjanak kialakítani a szervezetükben, ahol a munkatársak tudnak és akarnak kezdeményezni, számíthatnak a vezető figyelmére és empátiájára és bízhatnak a véleménykülönbségek konstruktív megoldásában.” Pataki Katalin

 

3. modul – Vezetés változó környezetben – A vezetés, mint szakma: vezetői szerepek, vezetői stílusok

(2019. december 4-5., 9-17 óráig)

A vezetői szerep vállalása mindenki számára komoly megmérettetés. Mindenkiben él egy kép arról milyen a jó vezető: élenjáró hős, távolból irányító stratéga, csapatkapitány vagy edző, vagy bármi más. Vezetői stílusát döntően befolyásolja, hogy milyen kép él benne a vezetői szerepről. Ezért a tréning fókuszában a hagyományos vezetői modellek mellett hangsúlyt kapnak olyan megközelítések is mint például az EQ-based leadership, agilis vezetés, evidence based leadership, valamint a karizmatikus vezető és az ehhez tartozó vezetői hatásgyakorlás módszerei is.

A modul főbb témái:

 • Mit csinál a vezető? Vezetői énkép
 • Helyzetfüggő vezetés modellje
 • Vezetői stílusok, saját vezetői stílus megismerése
 • Vezetési gyakorlatok
 • Önértékelés, ismeretátadás
 • Pygmalion effektus
 • Motiváció, motivációs elméletek
 • Célkijelölés
 • Delegálás

A modul trénere: Kézdi-Kovács Bernát, tréner

 

4. modul – Coaching szemléletű vezetés

(2020. január 15-16. 9-17 óráig)

Minden vezető célja, hogy csapatát az önálló munkavégzés szintjére hozza. A résztvevők elsajátítják a fejlesztő vezetői működés alapjait, megismerkednek a tehetséggondozás és munkaerő potenciál-felmérés alapjaival, a felhatalmazó vezetés alapelveivel és a vezetői eszköztár fejlesztő elemeivel.

A modul főbb témái:

 • Mi a coaching? A coaching szemlélet és coaching eszköztár megismerése, alapkészségek gyakorlása
 •  Segítő szerep és megközelítés, az értékek
 • Szerződéskötés és jelenlét
 •  Értő figyelem és kérdezéstechnika
 • GROW modell és jelenlét
 • Megoldásközpontú coaching
 • Főnök és coach szerep jellemzői
 • Értékelés és a visszajelzés jelentősége és szabályai
 • Teljesítménymenedzsment kör
 • A sikeres csapatvezetés szabályai

A modul trénere: Máté Beáta, a GROW Learning Üzletágának vezetője, szenior tréner és coach, Gestalt terapeuta.

 

Ha tapasztalt vezetőknek szóló képzést keres, tekintse meg Integrált Vezetőképző haladó szintű képzésünket!

 

Mentés Mentés Mentés Mentés Mentés

Kapcsolódó esettanulmányaink: