Integrált vezetőképző – alapozó szint

A GROW integrált vezetésfejlesztési programja a 21. század legmodernebb vezetésfejlesztési eszközeit bemutatva, néha akár szokatlan elméletekre is építve, személyre szabott feladatokkal egyéni fejlődési lehetőséget biztosít vezetők részére. A vezetői tréning program ötvözi a GROW több mint 20 éves vezetésfejlesztési gyakorlatát, a nemzetközi leadership trendeket és szenior trénereink sokszínű tapasztalatát.

GROW Integrált vezetésfejlesztési program

A változatos tanulási élményt a trénereink által használt módszertanok sokszínűsége biztosítja; minden trénerünk, egy-egy vezetésfejlesztési terület „guru”-jaként más-más megközelítéssel, módszertanokkal biztosítja, hogy a fejlődés valódi élmény legyen a résztvevőink számára. A program a vezetésfejlesztés átfogó, aktuális kérdéseire fókuszál: a vezetői szemlélet megalapozásától az egyéni vezetési stílus kialakításáig támogatja a frissen kinevezett vezetőket. A nyílt program lehetőséget teremt a résztvevőknek arra, hogy az iparági sokszínűséget kihasználva más cégek, üzleti területek vezetőitől is tanulhassanak. A tréning alkalmakat Blended Learning elemekkel támogatjuk, így a tanulási élményt kiterjesztjük a tréningnapokon túl is, ezáltal új tanulási impulzusokkal egy komplex folyamat keretében fejlődhetnek a résztvevők.

Kiknek szól a vezetői tréning program?

 • Frissen kinevezett vezetőknek,
 • fiatal, még kevesebb munkatapasztalattal rendelkező vezetőknek,
 • és olyan vezetőknek, akik pár éve már vezetői pozícióban vannak, viszont az ehhez szükséges készségekben szeretnének fejlődni, tudatosabban működni.

integralt-vezetoi-kepzes-grow

A vezetői képzés felépítése:

1. modul – Vezetői önismeret – “Miért?” Vezetni másokat – folyamatosan kapcsolatban lenni másokkal. Az önismereti blokk célja tudatosítani a résztvevők vezetői szerepe mögötti egyéni működési mintázatokat, igényeket, melyek áthatják és meghatározzák mindennapi kapcsolataikat, gyakorlatukat. Kapcsolatba kerülni saját érzéseinkkel és erősségeinkkel: megszilárdítani vezetői működésünk hátterét. Az önmagunkkal és környezetünkkel történő kapcsolódásban a DISC viselkedéstipológiát hívjuk segítségül.

A modul főbb témái:

 • önismeret – mint a tudatos vezetői működés alapja
 • önazonosság, hiteles vezetői lét
 • viselkedéstipológiák használata a vezetésben
 • a különböző viselkedéstípusok jellemzői, felismerésük a mindennapokban
 • munkatársaink és önmagunk beazonosítása
 • erősségek és csapdaviselkedések tudatos kezelése
 • kommunikáció és együttműködés a különböző viselkedéstípusok között
 • kommunikációs stratégiák kidolgozása egyéni vezetői helyzetekre

A modul trénere: Máté Beáta, a GROW Learning Üzletágának vezetője, szenior tréner és coach, Gestalt terapeuta.

„Meggyőződésem, hogy azok válhatnak igazán sikeres vezetőkké, akik felelősséget vállalnak életük minden részéért és tisztában vannak saját értékeikkel, erősségeikkel, korlátaikkal és képesek a folyamatos fejlődésre. Ehhez elengedhetetlen a vezetői önismeret.” Máté Beáta

2. modul – Konfliktusok kezelése – Vezetői asszertív kommunikáció

Mintzberg klasszikus felmérése szerint a menedzseri munka több mint 70%-át a másokkal való beszéd teszi ki. Ennek fényében kulcsfontosságú a hatékony kommunikáció, az a képesség, hogy üzeneteinkkel képesek legyünk megelőzni vagy kezelni a konfliktusokat. A tréning célja az asszertív kommunikációs stílus megismertetése és a konfliktus-kezelés gyakorlati módszereinek elsajátítása, mely vezetőként lehetővé teszi az önérvényesítő kommunikációt a másik fél tiszteletben tartása mellett.

A modul főbb témái:

 • Asszertív-passzív-agresszív viselkedésmódok bemutatása, stílusok felismerése
 • Probléma-négyszög
 • A „te-üzenet” átfordítása, A négylépéses asszertív „én-üzenet”
 • Empátia és értő figyelem
 • Közléssorompók
 • A vita, a hozzáértő véleménycsere szabályai, a manipulációs csapdák elkerülésének eszközei
 •  Az elutasítás elfogadható közlésmódjai

A modul trénere: Pataki Katalin, szenior tréner

“Asszertíven kommunikálni számomra azt jelenti, hogy valódi figyelemmel fordulok a másik felé és őszintén kifejezem a gondolataimat és érzéseimet, miközben igyekszem tiszteletben tartani a partnerem érzéseit és igényeit is. Gondolhatnánk, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. Ennek ellenére sokunknak kell tanulni, újratanulni vagy időről időre edzeni ezeket a készségeket. Az asszertivitás a hozzáálláson túl konkrét eszközöket is ad a vezetők kezébe, hogy olyan légkört tudjanak kialakítani a szervezetükben, ahol a munkatársak tudnak és akarnak kezdeményezni, számíthatnak a vezető figyelmére és empátiájára és bízhatnak a véleménykülönbségek konstruktív megoldásában.” Pataki Katalin

 

3. modul – Vezetés változó környezetben – A vezetés, mint szakma: vezetői szerepek, vezetői stílusok

A vezetői szerep vállalása mindenki számára komoly megmérettetés. Mindenkiben él egy kép arról milyen a jó vezető: élenjáró hős, távolból irányító stratéga, csapatkapitány vagy edző, vagy bármi más. Vezetői stílusát döntően befolyásolja, hogy milyen kép él benne a vezetői szerepről. Ezért a tréning fókuszában a hagyományos vezetői modellek mellett hangsúlyt kapnak olyan megközelítések is mint például az EQ-based leadership, agilis vezetés, evidence based leadership, valamint a karizmatikus vezető és az ehhez tartozó vezetői hatásgyakorlás módszerei is.

A modul főbb témái:

 • Mit csinál a vezető? Vezetői énkép
 • Helyzetfüggő vezetés modellje
 • Vezetői stílusok, saját vezetői stílus megismerése
 • Vezetési gyakorlatok
 • Önértékelés, ismeretátadás
 • Pygmalion effektus
 • Motiváció, motivációs elméletek
 • Célkijelölés
 • Delegálás

A modul trénere: Rákos Tímea, szenior tanácsadó, tréner

 

4. modul – Coaching szemléletű vezetés

Minden vezető célja, hogy csapatát az önálló munkavégzés szintjére hozza. A résztvevők elsajátítják a fejlesztő vezetői működés alapjait, megismerkednek a tehetséggondozás és munkaerő potenciál-felmérés alapjaival, a felhatalmazó vezetés alapelveivel és a vezetői eszköztár fejlesztő elemeivel.

A modul főbb témái:

 • Mi a coaching? A coaching szemlélet és coaching eszköztár megismerése, alapkészségek gyakorlása
 •  Segítő szerep és megközelítés, az értékek
 • Szerződéskötés és jelenlét
 •  Értő figyelem és kérdezéstechnika
 • GROW modell és jelenlét
 • Megoldásközpontú coaching
 • Főnök és coach szerep jellemzői
 • Értékelés és a visszajelzés jelentősége és szabályai
 • Teljesítménymenedzsment kör
 • A sikeres csapatvezetés szabályai

A modul trénere: Máté Beáta, a GROW Learning Üzletágának vezetője, szenior tréner és coach, Gestalt terapeuta.

 

Ha tapasztalt vezetőknek szóló képzést keres, tekintse meg Integrált Vezetőképző haladó szintű képzésünket!

 

Mentés Mentés Mentés Mentés Mentés

Kapcsolódó esettanulmányaink: