Facilitálás tréning

„Kétféle módon lehet valaki kreatív. Énekelhet és táncolhat; vagy létrehozhat egy olyan környezetet, melyben az énekesek és táncosok életre kelnek.” (Warren Bennis professzor, számos amerikai egyetem professzora)

Sok okos ember együtt még okosabb? Logikusnak tűnő egyenlet, de sajnos nem így van. Legalábbis Dr. Meredith Belbin kutatásai azt mutatták, hogy kiemelkedő intellektusú egyénekből álló csapatok általában kevésbé hatékonyan oldanak meg csoportosan problémákat, mint átlagos intelligenciával rendelkező egyénekből álló csoportok. Miért? Hiába tudtak több ötletet produkálni, hiába voltak jobb egyéni problémamegoldók, túl sok versengés, túlzott érdekérvényesítés, intellektualizálás, döcögő döntéshozatal rontotta a hatékonyságot.

Belbin ’Apollo szindromának’ nevezte el ezt a jelenséget, amely jól mutatja, miért fontos manapság a faciltiálási készségek elsajátítása az eredményes, sikeres szervezeti működéshez.

Mit jelent a facilitálás?

facilitalas_trening_grow A facilitálás azt jelenti, hogy ’valamit lehetővé tenni’ , ’valamit könnyebbé tenni’. Napjainkban, a csoportok, hálózatok, csapatok jellemezte világban kulcsfontosságú kérdés az, hogy képesek vagyunk-e egy csapatban, közösségben rejlő tudást, tapasztalatokat rendezett, célirányos formában felszínre hozni. Számunkra ezt jelenti a facilitáció. Hatékonyan együtt dolgozni egy csoporttal annak az érdekében, hogy az ő tudásuk, az ő tapasztalataik alapján jussunk egy közösen elfogadott végeredményre. Mindezt pedig a csoport folyamatainak, kereteinek, dinamikájának tudatos alakításán, formálásán keresztül.

Kiknek ajánljuk a facilitálás tréninget?

 • Akik csapatokkal dolgoznak, akár vezetőként, akár csapattagként
 • Akik olyan környezetben dolgoznak, ahol a szakmai ismeretek csoportszintű integrációjára van szükség,
 • Akik olyan környezetben dolgoznak, ahol változatos hátterű csapatok munkáját kell egységes folyamatban kezelni.
 • Akik szeretnének bepillantást nyerni a csoportdinamika működésébe
 • Akiket érdekel a tréneri szerep, és szívesen ismerkednének a csoportok kezelésének, irányításának egyik területével, megtéve ezzel az első lépést a trénerré válás útján.

A facilitálás tréning hatására a résztvevők:

 • megismerik a facilitátori működés modelljét
 • elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat szereznek a facilitátori működés négy területén
 • rálátást nyernek a különböző nyílt és látens csoportszintű folyamatok működésére és megtanulják ezek kezelésének alapvető technikáit
 • gyakorlati tapasztalatot szereznek a csoportok facilitálásában
 • magabiztosabbá, hatékonyabbá válnak a csoportokkal való munkában
 • képessé válnak a megbeszélések, tréningek nehéz résztvevőinek hatékony kezelésére