GROW BlogFeliratkozás

ENNEAGRAM, Kulcs önmagunkhoz és másokhoz

Minden ember más? Vagy mindenki ugyanolyan – csak máshogyan? Lehetséges-e változtatni a személyiségemen? Meg tudom-e változtatni mások személyiségét? Mi kell ahhoz, hogy jól működjünk egymással? Elég csak az „élni és élni hagyni”?

EGY KIS ÖNREFLEXIÓ

Trénerként, tanácsadóként és magánemberként is szívesen tekintek az emberekre a maguk teljességében, tökéletességük és következetlenségeik ugyanúgy izgalmasak számomra. De ha a szívemre teszem a kezem, azt is el kell ismernem, hogy hosszabb távon épp a végtelen sokszínűséggel nehéz mit kezdenem. Azon kapom magam, hogy egy történés, viselkedés kapcsán benyomódik rajtam a „gomb”: Aha, ezt már másoknál is tapasztaltam… és a helyzetet a legjobb úgy kezelni, hogy… Máris elővettem egy sémát, hiába szeretném elkerülni. Saját magammal is hasonlóan vagyok. Szívesen gondolok magamra úgy, mint aki szabadon dönt, érez, cselekszik, de egyszer csak azt veszem észre, hogy már megint ugyanazt csinálom: túlságosan bízom valakiben, aki ezzel visszaél; nem tudom leállítani az önmarcangolást egy kudarc után; elhatározásom ellenére sem tudok csak egygombócos fagyit venni.

Az Enneagram nem vezethető vissza egyetlen forrásra; számos ősi bölcseleti hagyomány ötvözete a korszerű pszichológia eredményeivel egyesítve.

MOZGATÓRUGÓINK EGY RENDSZERBE FOGLALVA – ENNEAGRAM

Jellemző mintázataink megkülönböztetnek minket másoktól, amelyek sikeressé tesznek minket az életben, vagy nehéz helyzetekbe sodornak. Ezen mintázatok rendszerezésében és megértésében segíthet az Enneagram, az emberi személyiség modellje. Kilenc egymással kölcsönös összefüggésben álló, alapjaiban egymástól mégis jól megkülönböztethető személyiségtípust ír le. Az Enneagram nem vezethető vissza egyetlen forrásra; számos ősi bölcseleti hagyomány ötvözete a korszerű pszichológia eredményeivel egyesítve. A modern kori Enneagram alapjait Don Richard Riso és Russ Hudson tették le. Megközelítésük muníciót nyújt nemcsak a magánemberek ön-ismereti fejlődéséhez, de a vállalati szféra azon céljához is, amely a munkatársak (vezetők vagy beosztottjaik) mozgatórugóinak megismerésé-re vonatkozik, és egyfajta kulcsot ad a velük való együttműködéshez.

eneagram

AZ ENNEAGRAM ALAPGONDOLATAI

  • Minden embernek ugyanazokra a dolgokra (elfogadás, biztonság, autonómia) van szüksége, de hogy ezeket hogyan szerezzük meg, milyen megküzdési módjaink vannak, abban egyediek vagyunk.
  • Az alaptípusunk ugyanaz marad egész életünkben, a fejlődési célunk az lehet, hogy a saját típusunkon belül egyre tudatosabbak legyünk.
  • Egyik típus sem jobb vagy rosszabb a másiknál, az értéksemlegesség érdekében számokat használunk a típusok megnevezésére.

Mindannyiunkban keverednek minden típus jellemzői. Saját típusunk azt mutatja meg, milyen területen mozgunk kényszerpályán, hol nélkülözzük a szabadságunkat. Egy példa: mindenkiben megtalálhatjuk a segítőkészséget, de a Kettes nem tud nem segíteni, mert ez a lételeme. Nemcsak megragadja, de keresi a lehetőséget, hogy kihúzzon valakit a bajból – ha kell, ha nem. Ezzel függésben tarthat másokat, túl bizalmaskodóvá válhat. A típusok közti különbség nem a viselkedésükben rejlik, hanem mozgatórugóikban. Például minden típus adakozhat, de az Egyes azért, mert erkölcsi kötelességének érzi, a Kettes így tartja magát elfogadhatónak, a Hármas az imidzsét építi általa stb.

Mindannyiunkban keverednek minden típus jellemzői. Saját típusunk azt mutatja meg, milyen területen mozgunk kényszerpályán, hol nélkülözzük a szabadságunkat.

AZ ÖNISMERET ÚTJÁN

A privát és vállalati szféra visszajelzései alapján az Enneagram rendszere segíthet önmagunk és mások megértésében és elfogadásában – közérthető és követhetően komplex. Kevésbé jó hír, hogy kíméletlenül őszintének kell lenni magunkhoz, ha meg akarjuk érteni saját működésünk mozgatórugóit és csapdáit. Ötösként például nem lehet könnyű bevallani, hogy a sok elmélet és a tudásfelhalmozás mögött az a félelem áll, hogy a tudásom nélkül megsemmisülök és teljesen értéktelennek tartom magam – ezért az emberi kapcsolatok helyett elvonulok a saját értelmem elefántcsonttornyába. Ennek tudatába kerülve, eljuthatok ahhoz a felismeréshez is, hogy mások akkor is elfogadnak, ha nem én értek mindenhez a legjobban. Vagy egyszerűen csak elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, és megkeresem a számomra legmegfelelőbb környezetet. Riso és Hudson Az Enneagram bölcsessége című könyvükben a következő folyamatot ajánlják az önfejlesztéshez:

  • Tudatos jelenlét
  • Önmegfigyelés (rossz szokásaink azonosítása)
  • A saját élmények jelentésének megértése.

ENNEAGRAM VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

Az Enneagram üzenete, hogy személyiségünk nem megváltoztatható, s fejleszteni is csak tudatos önismereti munkával lehet. Ha egy csapat együttműködését szeretnénk javítani, a legjobb, ami történhet, hogy a csapattagok tudatosítják működési mechanizmusaikat és egymás elfogadása mentén igyekeznek kialakítani egy élhető munkakörnyezetet. Segíthetünk nekik, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból és egymásból. Ehhez jól kell ismerniük saját magukat és a munkatársaikat – akár az Enneagram segítségével. Az Enneagram-tréningek megvalósításában a Grow stratégiai partnere a Central European Enneagram Institut (CEEI).

SZERZŐ: LAPOSA LAURA, GROW Csoport, szenior tréner, tanácsadó