Attila Nagy

„Veľmi sa mi páčil spôsob realizácie programu a odborná pripravenosť realizátora. Podľa môjho názoru  náš tím bol obohatený o osožné informácie, ktoré nám budú pomáhať v našej každodennej práci.