Adatvédelmi Szabályzat

GROW Szervezetfejlesztő Zrt és a GROW Education Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/a) (továbbiakban az „Adatkezelő” vagy „mi”) elkötelezett az általa gyűjtött információ biztonsága és az adatfeldolgozás átláthatósága iránt. Számunkra kiemelten fontos a jogszerű adatkezelés, és megértjük, hogy Ön törődik azzal, hogyan használják és kezelik az Ön személyes adatait.

1.Általános információk

Az Adatvédelmi Szabályzatunkat a hatályos törvényeket és rendelkezéseket figyelembe véve alakítottuk ki, azaz: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR).

Ha bármilyen kérdése merül fel az adatvédelemmel kapcsolatban, adatvédelmi tisztviselőnk bármikor szívesen fogadja megkeresését, az alábbi elérhetőségeken:

Vrabecz József | Telefon: +36 70 945 4471 | E-mail: office@grow-group.com

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. A kiegészítések és módosítások a frissített tájékoztató honlapon való közzétételével azonnal hatályba lépnek. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi Szabályzatot a módosítások vagy frissítések tekintetében.

2. Adatkezelés

2.1 Személyes adatokhoz az alábbi módon juthatunk: szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, szerződéskötés esetén (pl. szolgáltatásunk igénybevétele), kapcsolattartás esetén, direkt marketing anyagok küldésének hozzájárulásával, szakmai rendezvényeken, oktatásunkon való részvétellel, álláspályázatunkra való jelentkezéssel, a GROW cégcsoport valamelyik más tagjától, illetve egyéb üzleti partnerünktől, az Ön nevében esetlegesen eljáró más személytől, ügyintézőtől, illetve az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján.

2.2 Személyes adatait elektronikusan alapvetően a saját, a cégcsoportunkba tartozó más vállalkozások, vagy a megbízásunkból harmadik személyek által üzemeltetett szervereken tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön és esetleges telephelyeinken. Érintett szerver szolgáltató: Docca

2.3 Az adatkezelés jogalapjai: (Az egyes adatkezeléseknek eltérő vagy egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul vagy szerződéses megkötés szükséges e.)

Hozzáférési jog: bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól.

A helyesbítés joga: joga van személyes adatainak helyesbítését kérni, ha azok helytelenek vagy pontatlanok.

A törléshez való jog: joga van az általunk feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán alapulnak.

Adathordozhatósághoz való jog: jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjuk Önnek vagy egy másik félnek.

A tiltakozás joga: jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Panasztétel joga: amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy mihamarabb lépjen velünk kapcsolatba.

2.4 Az adatkezelés idejét az adatkezelés célja határozza meg (amennyiben több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor a hosszabb megőrzési idő érvényesül). Ha az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul. Ha a jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk.

3. A személyes adatok használata:

3.1 WEBOLDAL

A technikai jellegű, statisztikai adatokat felhasználjuk szolgáltatásaink és rendszereink fejlesztésére, hogy elemzéseket kapjunk valamint honlapunkat felhasználóbarátabbá tegyük.

Cookie: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseivel összhangban tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunkon cookie-kat („sütik”) használunk. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógéped böngészőjében. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre, mindez honlapunk fejlesztéséhez szolgáló statisztikai célokból. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatod a böngésződ beállításaiban. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

3.2 DIREKT MARKETING, HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja a direkt marketingajánlatok, meghívók, hírlevelek, promóciós anyagok küldése, mely elsősorban az ön hozzájárulásán alapszik, és bármikor visszavonhatja a beleegyezését a hírlevél és / vagy promóciós anyagok fogadásához egyszerűen a hírlevél leiratkozási linkjére kattintva, vagy az office@grow-group.comcímre történő leiratkozási kérelem elküldésével. és visszavonásig érvényes. A kezelt adatok: név, email cím. Érintett szolgáltató: Webshark – Galeus: http://webshark.hu/adatvedelem/ MailChimp: Privacy Policy

3.3 AJÁNLATKÉRÉS / KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben Ön vagy az Ön által képviselt cégtől érkezik megkeresés (személyesen, telefonon, weboldalon keresztül), az adatkezelés célja, hogy szerződéses jogviszony nélkül is válaszolhassunk, illetve, ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön, illetve az Ön által képviselt cég vagy szervezet által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, arra reagálni, illetve Önnel kommunikálni. Adatait az ügyfélkapcsolat, ill. egyéb jellegű kommunikáció időtartama alatt kezeljük.

3.4 ÁLLÁSLEHETŐSÉGRE JELENTKEZŐK

Annak érdekében, hogy megismerhessük, és meggyőződhessünk az Ön alkalmasságáról a meghirdetett állásra, olyan adatokat kezelhetünk elsősorban, mint az Ön neve, címe, email címe, telefonszáma, valamint az önéletrajzában és motivációs levelében szereplő egyéb személyes adatok (végzettségek, korábbi munkahelyek, stb.). Sikertelen pályázat esetén adatait a kiválasztási folyamat befejezésétől számított három hónapig kezeljük tekintettel arra, hogy amennyiben a kiválasztott jelölt munkaviszonya a próbaidő alatt megszűnik, újra fontolóra vehessük az Ön pályázatát.