A vezető menedzser

wilson_learning_sales_trening_growA vezető menedzser tréningünk, nemzetközi know-how partnerünk, a Wilson Learning fejlesztése.

A Wilson Learning egy nemzetközi tréningcég,  1965 óta több mint 50 országban nyújt képzéseket 30 nyelven a világ legnagyobb vállalatai számára. A GROW Csoport, a Wilson Learning közép-kelet-európai képviselőjeként a hazai vállalatok számára is elérhetővé teszi a Wilson Learning világszínvonalú tréning programjait.

A Vezető Menedzser: Teljesítmény elégedettséggel

Irány, célok, visszajelzés, elismerés, támogatás

vezetoi_trening_grow_wilsonlearningA szervezetek elvárják menedzsereiktől, hogy eredményeket érjenek el, de a hosszú távú teljesítményhez nemcsak az eredményekre kell fókuszálni.  Kutatások bizonyítják, hogy a magas teljesítmény nem tartható fenn hosszú ideig, hacsak a teljesítmény-orientáció nem párosul magas szintű elégedettséggel — sem a teljesítmény, sem az elégedettség nem tud egy légüres térben létezni. A stratégia megvalósításához és üzleti eredmények létrehozásához a vezetőknek egy olyan környezetet kell teremteniük, amelyben a teljesítmény és az elégedettség  összhangban van. Ez azt igényli, hogy a vezetői inspiráció integrálódjon a menedzsment készségekkel.

A Vezető Menedzser tréning egy intenzív program, melynek célja, hogy elősegítse a mélyebb megértést és a készségfejlesztést azon a területen, ami a vezetők számára a legfontosabb: a munkatársak képessé tétele a legjobb teljesítményre.

A vezetői tréning eredményeképpen:
A vezetők egy olyan környezetet hoznak létre a munkatársak számára, amelyben megvalósítható a “teljesítmény elégedettséggel” azáltal, hogy integrálják az üzleti stratégia megvalósításához nélkülözhetetlen vezetői és menedzseri gyakorlatokat.

elegedettseg_vezetoi_trening_grow

A képzés témái:

  •  A vezetői és a menedzseri feladatkör fő kihívása: a magasszintű teljesítmény és a magasszintű elégedettség összehangjának biztosítása
  • A vezetői és a menedzseri készségek integrációja
  • A feladatkör öt legfontosabb aspektusa, amely a munkavállalók öt legfontosabb kérdésére adja meg a választ:

Merre tartunk? – IRÁNY
Mit várnak tőlünk? – CÉLOK
Hogyan teljesítünk? – VISSZAJELZÉS
Miért éri ez meg nekünk? – ELISMERÉS
Hová fordulhatunk segítségért? – TÁMOGATÁS

A tréning megközelítése:
A Wilson Learning által kínált megoldások mindegyikének célja az, hogy tudás-átadás jöjjön létre, amely biztosítja a tanultak munkában való alkalmazását.  A tudás-átadás célja, hogy:
•    A résztvevő felkészülten menjen el a tanulási eseményre.
•    A gyakorlatok beépüljenek a képzési tervbe és támogassák a tudás munkába való átültetését.
•    A szervezet támogassa az új készségek használatát.

A Vezető Menedzser tréning szintén erre a megközelítésre épül és célja, hogy hatására nőjön a szervezeti teljesítmény. Ennek eszközei a következők:
•    Résztvevői előkészület: amely felkészíti a résztvevőket és menedzsereiket a tanulási folyamat egészére (a képzés előtti kommunikáció megteremti a kontextust a tanuláshoz). A “Vezetői/Menedzseri Leltár” (opcionális) növeli a hatást azáltal, hogy a résztvevőknek visszajelzést ad az általuk vezetettektől.
•    A tanulási folyamat kialakítása: A Vezető Menedzser tréning egy kétnapos alkalmazás-orientált képzés, amely moduláris formában is megvalósítható, – ez esetben a tanulás integrálása már a kurzus folyamán elkezdődik.
•    Szervezeti Összehangolás: A képzést követő további kommunikáció a menedzserekkel és vezetőikkel támogatja mind a készségek alkalmazását, mind a tanultak megvalósítást.

A teljesítmény-javulás támogatása
A Vezető/Menedzser tréning során megtanultak alkalmazását számos gyakorlat és eszköz, illetve a képzés előtti és utáni e-mailes kommunikáció támogatja.  Ezek az eszközök biztosítják, hogy a résztvevők fejleszteni tudják készségeiket a tréning során, majd finomítják és alkalmazzák az újonnan megszerzett készségeiket és viselkedésmintáikat a munkába visszatérve.  A vezetői tréning sikerének fontos eleme a résztvevők menedzsereinek a bevonása is – ehhez is rendelkezésre állnak eszközök.

A képzés módszertana:
A program ötvözi az elméleti és a gyakorlati elemeket és igyekszik minden tanulási stílus igényeinek megfelelni, így biztosítva a tanulás hatékonyságát.  Az elmélet mellett minden modul tartalmaz olyan gyakorlatokat, amelyekben a résztvevők megtapasztalják, majd a saját tárgyalási helyzetükre vonatkozóan alkalmazzák a tanultakat, illetve problémamegoldó esettanulmányok és készségfejlesztő szerepjátékok keretében kipróbálják az eszközök használatát.

Mérés és értékelés
A képzés során megtanultakat erősíti a “Vezetői/Menedzseri Leltár”, amely egy többek által kitöltött kérdőív és amely a résztvevők számára visszajelzéssel szolgál a vezetői viselkedésükről a közvetlen beosztottjaik és vezetőjük meglátásainak összegzése révén.
A Wilson Learning a résztvevők szervezetével az igényeiknek megfelelően együttműködve szívesen felméri a képzés eredményeként létrejött viselkedésbeli, illetve az üzleti eredmény terén kimutatható változásokat. Erről többet a “Measurement and Evaluation Services” című angol nyelvű oldalon olvashat.

Technikai részletek:

A képzés helyszíne:

1037 Budapest, Montevideo u. 3./a., GROW Tréningterem

A tréning időpontjai:

2016. április 26-27.

A képzés trénere:

Makkay-Chambers Adrienne, akkreditált Wilson Learning szenior tréner

A képzés részvételi díja:

145.000.-Ft +ÁFA/fő, ami tartalmazza a képzést, az oktatási anyagokat, a helyszín és a kávészünetek költségét. A résztvevő ebédköltségét a díj nem tartalmazza.

További információ a képzésről:

Sándor Orsolya
Tel.: +36 1 487-9075
e-mail: sandor.orsolya@grow-group.com