GROW BlogFeliratkozás

A hatékony coachingkapcsolat – a PCM® alkalmazása coachingban

Miként lehet jó coachingfolyamatokat létrehozni? A PCM® – mint önismereti és kommunikációs eszköz-endszer – alkalmazása egyaránt nyújthat segítséget coachok és ügyfeleik számára a hatékony közös munkában.

Ahány ház, annyi szokás – szól a mondás, amit könnyen fordíthatunk „Ahány coach, annyi coachingstílus”-ra is. Mindenki egy kicsit másképp csinálja, ám léteznek olyan sarokpontok, melyek minden coaching folyamatban meghatározóak. Számomra a legfontosabb az, hogy a beszélgetésben két ember, két egyéniség találkozik egy különleges helyzetben. Persze sokan szívesen rejtőznek a szerepek, pozíciók biztonságot nyújtó védőbástyái mögé, de úgy vélem, az önismeret, önreflexió nélkül nincs igazán mély coachingbeszélgetés. Miként juthatunk el a mélységekhez? A jó kapcsolaton keresztül!

pcm modell grow

 

A Process Communication Model – röviden PCM® – egy olyan kommunikációs és kapcsolatmenedzsment eszköztár, amely dinamikus személyiségmodellre épít. A modell ismerője számára lehetővé teszi, hogy megfigyelhető, viselkedéses jelekből – például szóhasználat, hanghordozás vagy a feszült helyzetekre adott első reakciók – pontosan következtessen partnere jellemző személyiségmintázataira. Konkrét iránymutatást ad a felismert személyiségtípusokkal való hatékony kommunikációra és arra, hogy miként energizáljuk a kapcsolatot, ha a figyelem lankadását, a beszélgetés minőségének hanyatlását érzékeljük.

A modell a személyiséget egy hatemeletes ház analógiájával írja le, melyben az egyes személyiségtípusok az épület egy-egy – különböző energiaszinttel, „belakottsággal” – rendelkező szintjét jelképezik. A különféle személyiségtípusokat, eltérő energiabefektetéssel, mindenki képes aktiválni önmagában, ám viselkedésünknek van két meghatározó pontja. Az egyik az ún. bázisszemélyiség, mely alapvető kommunikációs stílusunkat, a világ befogadására szolgáló szűrőinket határozza meg, a másik pedig az ún. fázisszemélyiség, amely motivációinkat, szükségleteinket irányítja.

KONKRÉT IRÁNYMUTATÁST AD A FELISMERT SZEMÉLYISÉGTÍPUSOKKAL VALÓ HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓRA

Milyen tehát a hatékony coachingkapcsolat? Miként segíthet a PCM® alkalmazása ennek kialakításában? A modell alapján a coach és a coachee szemszögéből is öt-öt kérdést érdemes megvizsgálnunk:

COACHKÉNT:

  • Érti-e az ügyfél az üzeneteimet? Képes vagyok-e a kommunikációmat az ő bázis-személyiségéhez igazítani?
  • Van-e energia a kapcsolatunkban? Képes vagyok-e megfelelően motiválni ügyfelemet a fázis-személyiségén keresztül?
  • Megjelenik-e kellő intimitás kettőnk kapcsolatában? Tudom-e támogatni ügyfelemet a személyiség sokszínűségéből, belső dinamikájából eredő dilemmák megélésében, kezelésében?
  • Képes vagyok-e az optimális feszültségben – a tanulási zónában – tartani magunkat? Felismerem-e a negatív stressz jeleit és képes vagyok-e ezekre tudatosan reagálni, legyen szó akár az ügyfelemről, akár önmagamról?
  • Kibontakoznak-e új perspektívák a közös munka során? Képes vagyok-e mozgósítani ügyfelem ritkábban használt potenciáit, kevésbé energizált személyiségrészeit?

A PCM® modell a fenti kérdések tudatos kezelésében segíti a coachokat. Eszközöket, né- zőpontokat nyújt az önismereti mélységeket feltárni képes kommunikációhoz, jelenléthez.

Ha a másik oldalt vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy coacheeval szemben – azon kívül, hogy legyen jelen a helyzetben – nem szokás túl sok elvárást megfogalmazni. Természetesen a modell előzetes ismeretét sem várhatjuk el tőle. A coachingfolyamat során megismert PCM® modell, ill. az egyén saját személyiségprofiljának felderítése azonban nagyban képes segíteni az együttműködés hatékonyságát.

A COACHEE SZEMPONTJÁBÓL A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET ÉRDEMES FELTENNI A FOLYAMATRA VONATKOZÓAN:

  • Megélem-e a bizalmat, a kapcsolatot a coachommal? Megvan-e az összhang a „házaink” között?
  • Felderítjük-e gondolataim, véleményeim mintázatait, születnek-e új belátások a folyamatban?
  • Megélek-e valós érzelmi tapasztalatokat?
  • Teszünk-e lépéseket a cselekvés, változtatás irányába? Bevonja-e a coach a gondolatiságot, érzéseket, ill. cselekvést lefedő személyiségrészeimet a munkába?
  • Teszek-e valódi, előremutató lépéseket önmagam megértésében? A modell alkalmazása segíti a coacheet önmaga megértésében, így tudatosabban, hatékonyabban lehet jelen a mindennapjaiban – például a coachingkapcsolatban is.

Ahány ház, annyi szokás. Ahány egyén, annyi folyamat. A PCM® alkalmazása ezt a végtelen sokszínűséget segít megragadni és kezelni a mindennapokban.

A PCM® MODELL LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A COACH MEGFIGYELHETŐ, VISELKEDÉSES JELEKBŐL PONTOSAN KÖVETKEZTESSEN PARTNERE JELLEMZŐ SZEMÉLYISÉGMINTÁZATAIRA

A PCM® MODELL HÁTTERÉRŐL

A PCM® Taibi Kahler PhD-kutatásain alapul, amelyeket még az 1970-es években végzett. Terápiás munkája során rendszerezi meg­figyeléseit: milyen reakciókat vált ki klienseiből a negatív stressz. Hat jellemző mintázatot azonosítva – melyek a PCM® típusainak első jellemzői lettek – lépett tovább és kezdett a pozitív viselkedéses mintázatokkal, az egyes személyiségtípusok jellemző erősségeivel, sikerstratégiáival és meg­figyelhető kommunikációs mintázataival foglalkozni. Kutatásai elismeréseként dr. Kahler 1977-ben megkapta az Eric Berne Emlékérmet (Eric Berne Memorial Scienti­ c Award). A modell fejlesztésében kiemelt szerepet játszott egy NASA-val folytatott együttműködés, melynek keretében az asztronauták kiválasztásához használták a PCM®- et. A modell ­finomítása az alkalmazás gyakorlati tapasztalatainak és az újabb kutatások eredményeinek integrálásával napjainkban is zajlik.

 

SZERZŐ: CSIGÁS ZOLTÁN tanácsadó, tréner, coach

 Eredetileg megjelent: GROWING Magazin 2016.